KESÄTOI­MINTAA 2021

Terve­tuloa liikkumaan kesäkau­della erilaisiin liikun­ta­ryh­miimme. Tähän on koottu eri lajien toimin­to­jamme aikui­sille ja lapsille.

YLEISUR­HEI­LU­KOULUT  4–7 v

Yleisur­hei­lu­kou­lussa lapset harjoit­te­levat juoksuja, hyppyjä, kuulan­työntöä.  Lue lisää yleisur­hei­lu­kou­luista 

KESÄPARKOUR- RYHMÄT 6 v alkaen

Kesäpar­kour­tun­neilla harjoi­tellaan parkour­taitoja laidasta laitaan.Ketteryys ja kehon­hal­linta vahvistuu taatusti!
Lue lisää kesäpar­kour­kurs­seista 

LADYPESIS

Keski­viik­koisin 18.30 ‑21 ja sunnun­taisin klo 18–20.30 Kuusalan kentällä
Harras­te­pe­sistä kaikille kiinnos­tu­neille naisille. Omia välineitä ei tarvita, seuralla on välineitä. Lisätietoja ja ilmoit­tau­tu­minen   

KESÄJUMPPAA

Kesäjumppaa Gesterbyn koulun pihalla 1.6.–1.7.2021

tiistaisin klo 18–19 Puisto­jumppa

torstaisin klo 18–19 Kierto­har­joittelu