ESIVAL­MENNUS 2015–2016

Leikin ja ilon kautta, hauskaa yhdessä, laadu­kasta ohjausta ja esiin­ty­mis­ko­ke­musta”

Harjoi­tuk­sissa tutus­tutaan voimis­te­lu­vä­li­neisiin, perus­voi­mis­teluun monipuo­li­sesti leikin ja liikunnan ilon kautta.

Esival­mennus 2015–2016 kevät 2021

Tammi­kuussa aloitetaan ryhmä, joka jatkaa touko­kuuhun asti. Koko kauden toimi­vassa ryhmässä harjoi­tellaan voimis­telun perus­taitoja, jotka valmis­tavat myöhempään lajihar­joit­teluun.

Harjoi­tukset aina torstaisin klo 18.15–19.00. Kauden hinta 120€.

Ilmoit­tau­tu­minen:


Esival­mennus 2015–2016 syksy 2020

ilmoit­tau­tu­minen kuukau­deksi kerrallaan. Harjoi­tukset aina torstaisin klo 18.15–19.00 Kirkun voimis­te­lusa­lilla, Munkin­mäentie 7. Ensim­mäinen kerta 6.8..

Kuukausi­maksu 25€.

Ilmoit­tau­tu­minen:


Lisätietoa: joukkuevoimistelu@kirku.fi