TAPAH­TUMAT 

Ensim­mäiset joukkue­voi­mis­telun kilpailut Kirkko­num­mella järjes­tetään 30.10.2021 Jokirinteen koulussa.

Lisätietoa elo-syyskuussa..