Korona­ra­joi­tukset jatkuvat  31.3. saakka. Tämä vaikuttaa toimin­taamme edelleen siten, että emme pääse pitämään ryhmien toimintaa koulujen ja uimahallin liikun­ta­sa­leissa. Rajoi­tukset koskevat myös lasten ja nuorten harras­te­toi­mintaa, yli 12 v ryhmä­har­ras­tusten toiminta on keskey­tettävä.  Osa lasten ja nuorten toimin­nasta jatkaa harjoit­telua ulkona, aikui­sille pidämme etätreenejä. Tiedo­tamme ryhmä-ja lajikoh­tai­sesti kuinka toiminta jatkuu.