Puh. 040 543 9069|toimisto@kirku.fi

AIKUISET

AIKUISET2022-01-16T08:12:31+00:00

Löydä oma liikun­ta­muotosi monipuo­li­sesta tarjon­nas­tamme!

KIRKUssa liikut monipuo­li­sesti, laaduk­kaasti ja edulli­sesti ympäri vuoden.

Meillä on aikui­sille laaja ryhmä­lii­kun­ta­tar­jonta, painia, voimis­telua, kunto­sählyä ‑ja korista, pesistä.

Korona­ra­joi­tusten vuoksi aikuisten toimintaa ei voida käynnistää sisäti­loissa toistai­seksi.

Harras­tus­toi­mintaan liittyvät rajoi­tukset 10.1.–24.1.2022 välillä:
  • 2003 ja myöhemmin synty­neiden ryhmät: Toiminta pidetään lähihar­joit­teluna alla olevia ohjeita noudattaen.
  • Aikuisten toiminta/perheliikunta: toiminta  tapahtuu ulkona tai aloittaa aikai­sintaan 25.2.2022

KEVÄÄN 2022 ryhmä­lii­kun­ta­tunnit

KEVÄT 2022 peliryhmät

Naisten tanssil­linen voimistelu

AIKUIS­LII­KUNTA FACEBOO­KISSA

Facebook Pagelike Widget
Go to Top