RYHMÄ­LII­KUNTA KEVÄT 2021

KirkUn ryhmä­lii­kun­nassa on osaavat ohjaajat, monipuo­liset tunnit ja iloinen ilmapiiri. Tunneille ei tarvitse ilmoit­tautua erikseen, vaan voit käydä joka viikko omiin aikatau­luihisi sopivilla tunneilla sopivan kortin lunas­tet­tuasi.

Käytännöt koronae­pi­demian aikana

Tammi­kuussa pidetään tunteja etänä

Korona­ra­joi­tusten ollessa voimassa 31.1.2021 saakka, pidämme tammikuun tunnit etänä.

Vko 2 :
Ti 12.1. klo 18–19 Corebody kumppa­rilla https://kirku.myclub.fi/flow/events/2704723
Ke 13.1. klo 19.30–20.30 Pilates https://kirku.myclub.fi/flow/events/2704654
La 16.1. klo 10–11 Corebody punteilla https://kirku.myclub.fi/flow/events/2704699

vko 3
Ti 19.1. klo 18–19 Corebody tuolin kanssa https://kirku.myclub.fi/flow/events/2704729
Ke 20.1. klo 19.30–20.30 Pilates https://kirku.myclub.fi/flow/events/2704694
La 23.1. klo 10–11 Corebody https://kirku.myclub.fi/flow/events/2704701

Vko 4
TI 26.1. klo 19.30–20.30 RVP reisi-vatsa-pakara jumppa https://kirku.myclub.fi/flow/events/2630855
Pe 29.1. klo 18–19 Pilates https://kirku.myclub.fi/flow/events/2704696
La 30.1. klo 10–11 Corebody https://kirku.myclub.fi/flow/events/2704702

KEVÄT 2021 OHJELMA: Ohjelman mukaan pyritään pitämään tunnit, kun se on rajoi­tusten puolesta mahdol­lista.

MAANANTAI klo 18–19 KiinteäBody Gesterbyn koulu 

Kiintey­tys­jum­passa kroppa ja mieli virkis­tyvät. Tunti sopii kaikille reippaasta menosta ja helpoista askel­sar­joista pitäville. Alkuläm­mit­telyn jälkeen tehdään monipuo­lisia ja lihaksia vahvis­tavia sarjoja. Lihas­liik­keissä voidaan käyttää kuminauhoja tai käsipainoja, lopuksi venytellään.  Ohjaaja: Pia

TIISTAI klo 9–10 Aamujumppa Uimahallin yläsali 

Koko kehoa vahvistava ja virkistävä  aamuhar­joitus tuo hyvän mielen päivään. Reipas alkuver­ryttely ‑ja lämmittely, jonka jälkeen tehdään koko kehoa vahvis­tavia lihas­kun­to­liik­keitä. Kauden aikana käytetään välineinä käsipainoja, gymstick-jumppa­keppiä, kuminauhoja, isoa jumppa­palloa. Ohjaaja: Susanna

TIISTAI  klo 18- 19 Fascia­Method Kehon­huoltoa ja- hallintaa Gesterbyn koulu 

Fascia­Method soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suori­tus­kykyä ja edistää hyvin­voin­tiaan. Tunnilla tehdään liikku­vuus­har­joit­telua, dynaa­misia täsmä­ve­nyt­telyjä sekä liike­hal­lin­ta­har­joit­telua. Lopuksi rentou­dutaan. Ohjaaja: Pia

KESKI­VIIKKO klo 18–19 KokoBody Laaja­kallion koulun jumppasali

Lihas­kun­to­jumppaa! Tunti sisältää valmis­tavan alkuver­ryt­telyn, koko vartaloa vahvis­tavia lihas­kun­to­liik­keitä sekä loppu­ve­nyt­telyt.  Tunnilla käytetään painoja ja kuminauhoja tuomaan haastetta ja vaihtelua harjoit­teluun. HUOM! ota omat käsipainot mukaan. Ohjaaja: Sinttu

KESKI­VIIKKO klo 19.45 — 20.45 Pilates Uimahallin alasali

Pilates keski­tason tunti. Suosittuun kehon­hal­lin­ta­me­ne­telmään perustuva tunti, joka kehittää keski­var­talon syviä lihaksia, tasapainoa ja liikku­vuutta. Ohjaaja: Karita

TORSTAI klo 18–19 Ulkot­reeni  Laaja­kallion koulun piha 

Monipuo­linen lihas­kuntoa, tasapainoa, liikku­vuutta, räjäh­tä­vyyttä ja hapen­ottoa kehittävä tunti. Tunti sopii kaikille ja harjoitteet on mahdol­lista muokata kullekin sopivaksi. HUOM! Oman kahva­kuulan voi ottaa mukaan. Ohjaaja: Sinttu

PERJANTAI klo 8.30 — 9.30  Aamujumppa/Pilates Uimahallin yläsali   

Koko kehoa vahvistava ja virkistävä aamuhar­joitus tuo hyvän mielen päivään. Osa kauden tunneista pidetään pilates-tunteina (Karitan ohjaus­vuoro) ja osa lihas­kuntoa vahvis­tavana jumppana. Ohjaajina vuorot­te­levat Susanna/Karita

LAUANTAI klo 11.15–12.15  CoreBody Kirkko­harjun koulu D‑sali tai pihalla 

Koko vartalon lihas­kun­to­har­joi­tuksia sisältävä tunti, jossa painopiste keski­var­talon lihak­sissa. Ohjaaja: Teija

Pidätämme oikeuden muutoksiin ohjel­massa, mikäli esim osallis­tu­ja­mää­rä­ta­voite ei toteudu.

OSTA TÄSTÄ ITSELLESI SOPIVA JUMPPA­KORTTI

Kausi­kor­tilla KEVÄT 2021  liikut koko kauden halua­millasi tunneilla.

10 ‑kortilla liikut tämän määrän halua­millasi tunneilla.

5 ‑kortilla liikut tämän määrän halua­millasi tunneilla.

Kevät­kauden kortit voimassa 31.5.2021 saakka.

Kortin lunas­tet­tuasi, käyt tunneilla miten itsellesi parhaiten sopii. Tunneille ei tarvitse erikseen ilmoit­tautua. Ohjaaja antaa ryhmässä kortin, pidä kortti mukana tunneilla. Seuraamme korona-tilan­netta ja mikäli tuntien pitämi­sessä on rajoit­teita, pidämme toimintaa etäyh­teyksin, pienryh­missä, ulkona ja muilla rajoi­tusten salli­milla tavoilla. Muutoksia kauden aikana voi tulla, mikäli tilanne huononee tai ohjeis­tukset muuttuvat. Tiedo­tamme mahdol­li­sista muutok­sista sähkö­pos­titse.

MAKSU­TAVAT

Kortin voi maksaa taval­lisen tilisiirron lisäksi kokonaan tai osittain seuraa­villa maksu­ta­voilla:

Smartum setelit voi luovuttaa ohjaa­jalle suoraan tai ne voi lähettää KirkU Munkin­mäentie 19 02400 Kirkko­nummi.

huom! Jos maksat jollakin maksu­ta­pa­vaih­toeh­dolla sähköi­sesti, laitathan kuitin suori­te­tusta maksusta os. toimisto@kirku.fi

LIIKUN­TA­KORTTI OHJAA­JALTA

Saat ohjaa­jalta ostamasi liikun­ta­kortin, kun maksu on suori­tettu. Voit näyttää halutessasi maksu­vah­vis­tetta.

JÄSEN­MAKSU

Kausi­maksun lisäksi maksetaan 30 € jäsen­maksu kerran / kalen­te­ri­vuosi. Jäsen­maksun osuus on maksettava aina tilisiirtona saaduilla maksu­tie­doilla.

PERUUTUS

Paikan voi peruuttaa ennen laskun eräpäivää. Jo maksettua kausi­maksua ei palauteta,jos päätätkin perua paikan kesken kauden. Pidem­missä sairas­ta­pauk­sissa osa kausi­mak­susta voidaan palauttaa lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.  Tee ilmoit­tau­tu­misen peruutus sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi

KORONA

Seuraamme korona­ti­lan­netta ja toimimme kulloinkin voimassa olevien rajoi­tusten ja suosi­tusten mukaan. Tarvit­taessa pidämme tunteja etänä, ulkona, pienryh­missä. Muutoksia toimin­ta­ta­poihin voi tulla, mikäli tilanne huononee tai ohjeis­tukset muuttuvat. Tiedo­tamme mahdol­li­sista muutok­sista sähkö­pos­titse.