RYHMÄ­LII­KUNTA KEVÄT 2023

KEVÄT­KAUDEN 2023 JUMPAT 9.1.–26.5.2023

Syksyllä ryhmässä mukanaol­leilla on paikka kevät­kau­delle samaan ryhmään/ samoihin ryhmiin. Erillistä ilmoit­tau­tu­mista kevät­kau­delle eri tarvita. Mikäli et jatka ryhmässä, peruu­tathan paikkasi 27.12. mennessä toimisto@kirku.fi

MAANANTAI  klo 19.30–20.30 Fascia­Method Kehon­huolto Kirkko­nummen uimahalli yläsali ilmoit­taudu

Fascia­Method soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suori­tus­kykyä ja edistää hyvin­voin­tiaan. Tunnilla tehdään liikku­vuus­har­joit­telua, dynaa­misia täsmä­ve­nyt­telyjä sekä liike­hal­lin­ta­har­joit­telua. Lopuksi rentou­dutaan. Ohjaaja: Pia Taskinen

TIISTAI klo 17.30–18.30 Kunto­sa­licircuit  Kirkko­nunmmen uimahalli kuntosali ilmoit­taudu

Terve­tuloa vahvis­tamaan koko kehoa tehok­kaaseen Kuntosali-circuittiin. Ohjaajana Pia Taskinen.

KESKI­VIIKKO 19–20 TotalBody Gesterbyn koulu  ilmoit­taudu

Terve­tuloa vahvis­tamaan koko kehoa tehok­kaaseen Kuntosali-circuittiin. Ohjaajana Laura Askola.

TORSTAI klo 18.30–19.30 Kunto­sa­licircuit Kirkko­nummen uimahalli kuntosali ilmoit­taudu

Terve­tuloa vahvis­tamaan koko kehoa tehok­kaaseen Kuntosali-circuittiin. Ohjaajana Pia Taskinen.

Kausi­maksu KEVÄT 2023:

85 € 1 ryhmä
130 €  2 tai useampi ryhmä
+ jäsen­maksu 30 € vuodelle 2023

Kausi­maksu kevät 2023 :

85 € 1 ryhmä
130 €  2 tai useampi ryhmä
+ jäsen­maksu 30 € vuodelle 2023

Kausi­maksun voi maksaa taval­lisen tilisiirron lisäksi kokonaan tai osittain seuraa­villa maksu­ta­voilla:

Smartum setelit voi lähettää KirkU Munkin­mäentie 7 02400 Kirkko­nummi.

huom! Jos maksat jollakin maksu­ta­pa­vaih­toeh­dolla sähköi­sesti, laitathan kuitin suori­te­tusta maksusta os. toimisto@kirku.fi

JÄSEN­MAKSU

Kausi­maksun lisäksi maksetaan 30 € jäsen­maksu kerran / kalen­te­ri­vuosi. Jäsen­maksun osuus on maksettava aina tilisiirtona saaduilla maksu­tie­doilla.

PERUUTUS

Paikan voi peruuttaa ennen laskun eräpäivää. Jo maksettua kausi­maksua ei palauteta,jos päätätkin perua paikan kesken kauden. Pidem­missä sairas­ta­pauk­sissa osa kausi­mak­susta voidaan palauttaa lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.  Tee ilmoit­tau­tu­misen peruutus sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi