TEMPPU­JUMPPA

Temppu­jum­passa  liikutaan erilai­silla tehtävä- ja  temppu­ra­doilla. Ryhmissä liikun­ta­taidot harjaan­tuvat monipuo­li­sesti. Temppu­jum­passa harjoi­tellaan erilaisia teline-ja akroba­tia­jumpan liikkeitä.

Tavoit­teena  on temppui­lu­lii­kunnan kautta tarjota lapselle virik­keitä ja taitoja monipuo­liseen liikku­miseen. Temppu­jump­pa­tunti muodostuu alkuläm­mittely-osuudesta (leikit ja hipat yms.), taidon opette­lusta ja kehit­te­lystä, ratahar­joit­te­le­lusta sekä loppu­jääh­dyt­te­lystä leikkien/rentoutuen/venytellen.

TUTUS­TU­MIS­KURSSI TEMPPU­JUMPPA 4–6 v  Sunnun­taisin 16–16.50   1.11.–13.12.

Temppu­jumpan 6 kerran tutus­tu­mis­kurs­silla liikutaan monipuo­li­sesti erilaisia liikunta-ja temppui­lu­taitoja harjoi­tellen. Lapsi pääsee liikkumaan joka tunnilla teeman mukai­sella tehtävä-ja temppu­ra­dalla.