PARKOUR­RYHMÄT KESÄ 2023

Terve­tuloa harjoit­te­lemaan parkour­taitoja ja oppimaan uutta kesäparkour-kurssille.

Paikka: Jokirinteen oppimis­kes­kuksen liikun­ta­pai­kalla Jokinii­tyntien varrella.
Liikumme koulu­kes­kuksen ja sen lähia­lueiden hyvillä parkour­pai­koilla

OHJAAJA: Tuukka Ruoko­koski

VARUSTEET: sään mukai­sesti vaate­tusta päälle, liikuntaan sopivat, jalassa hyvin pysyvät kengät (lenkkarit), juoma­pullo, halutessa käteen hanskat joissa liuku­maton pinta.

HINTA: 40 € ja lapsen 15 € jäsen­maksu vuodelle 2023 (maksetaan kerran /kalenterivuosi)

Kesäparkour ‑PERHE­RYHMÄ 3–7 v lapsi ja vanhempi Tiistaisin 17.10–18   Terve­tuloa yhdessä lapsen kanssa harjoit­te­lemaan parkour­taitoja ja oppimaan uutta kesäparkour-kurssille. Ryhmässä lapsi ja vanhempi liikkuvat yhdessä ja harjoit­te­levat parkourin taitoja yhdessä.

KESÄPARKOUR 7–11 v Tiistaisin klo 18–19  Ryhmässä harjoit­tellaan parkour­taitoja iloisessa, menevässä hengessä. Ylityksiä, alituksia, kehon­hal­lintaa, ketterää menemistä. Tule kokei­lemaan !

Parkour­har­joittelu kehittää monipuo­li­sesti liikun­ta­taitoja, kette­ryyttä, luovuutta, tilan ja ympäristön hahmo­tusta, voimaa jne. Ilmoit­taudu ryhmään alta myClub-jäsen­re­kis­terin kautta.