TELINE­VOI­MISTELU

TELINE­VOI­MISTELU2020-10-13T05:42:15+00:00

Terve­tuloa KIRKUn teline­voi­mis­te­lu­ryhmiin

Syyslo­ma­vii­kolla 42 ajalla 12.–18.10. viikko-ohjelman mukaisia teline­tunteja ei pidetä.

SYYSLOMAN TEMPPUT­REENIT

Syysloman tempput­ree­neihin ovat terve­tul­leita niin teline­voikan harras­tajat, kuin muutkin temppui­lusta kiinnos­tuneet. Treeneissä temppuillaan ohjaajan johdolla erilai­silla telineitä ja välineitä, kuten airtrackia, renkaita, trampo­liinia ja rekkejä käyttäen. Luvassa käsin­sei­son­ta­har­joi­tuksia sekä voltti- ja kärryn­pyö­rät­reeniä. Lisäksi leikkejä ja oheis­har­joi­tuksia; akrobatiaa ja venytyksiä. Kerta­maksu osallis­tu­jalta 8 €/ kerta.     Terve­tuloa mukaan !


KIRKUssa on teline­voi­mis­te­lu­ryhmiä 4‑vuotiaasta ylöspäin.

Teline­voi­mistelu on monipuo­linen harrastus, joka kehittää kehon­hal­lintaa, koordi­naa­tio­kykyä, lihas­kuntoa, liikku­vuutta ja tasapainoa. Teline­voi­mis­te­lu­tuntien harjoitteet kehit­tävät nopeutta, kimmoi­suutta ja kestä­vyyttä. Myös ryhmässä toimi­minen, keskit­ty­miskyky ja esiin­ty­mis­taito kehit­tyvät teline­voi­mis­telun harras­ta­jilla. Teline­voi­mistelu tarjoaa hyvän perustan moneen eri lajiin.

Tyttöjen telineitä ovat hyppy, erita­so­no­japuut, puomi ja permanto. Poikien telineitä ovat permanto, renkaat, hevonen, hyppy, nojapuut ja rekki. Miesten ja naisten teline­voi­mis­telut ovat omia lajejaan, mutta ominai­suus­vaa­ti­muk­siltaan hyvin saman­kal­taisia lajeja keskenään.

Load More Posts
Go to Top