KESÄKAUSI KENTÄLLÄ

Kesäkausi harjoi­tellaan pääasiassa ulkona Kirkko­nummen keskustan urhei­lu­ken­tällä. Ulkohar­joi­tukset alkavat huhti­kuussa ja jatkuvat lokakuuhun. Halukkaat voivat osallistua kilpai­luihin. Ulkokil­pai­lu­kausi alkaa touko­kuussa. Lue lisää: Harras­tusinfo
Yleisur­hei­lu­kil­pailuja löydät täältä https://www.kilpailukalenteri.fi/