Korona­ra­joi­tukset jatkuvat 28.2. saakka. Tämä vaikuttaa toimin­taamme edelleen siten, että emme pääse pitämään ryhmien toimintaa koulujen ja uimahallin liikun­ta­sa­leissa. Rajoi­tukset koskevat myös lasten ja nuorten harras­te­toi­mintaa. Osa lasten ja nuorten toimin­nasta on aloit­tanut harjoit­telun ulkona, aikui­sille pidämme etätreenejä.

https://www.kirkkonummi.fi/koronarajoitukset-jatkuvat-kirkkonummella-ennallaan-2822021-saakka