Pidämme syyslo­malla kaikille avoimet kurssit parkou­rissa ja akroba­tia­voi­mis­te­lussa KVS-salil­lamme Munkin­mäessä os Munkin­mäentie 7. Mukaan voi ilmoit­tautua yhdeksi tai kahdeksi päiväksi.

PARKOURT­REENI-KURSSI 7–10 vuotiaille to ja pe 21.–22.10. klo 13–14.30
Syysloman parkour-lyhyt­kurs­sille ilmoit­tau­dutaan erikseen ja treenit maksavat 8 € pvä tai 2 pvä 14 €.
Terve­tuloa oppimaan uutta, kokei­lemaan parkour­temppuja ja viettämään kivaa liikun­ta­hetkeä! Ilmoit­taudu mukaan täältä https://kirku.myclub.fi/flow/events/3515834

AKROBA­TIAT­REENIT yli 10 vuotiaille  to ja pe 21.–22.10. klo 11–13
Syysloman akrot­reeniin ilmoit­tau­dutaan erikseen ja treenit maksavat 10 € pvä tai 2 pvä 18 €.Harjoi­tellaan mm monipuo­li­sesti perus­akroja kuten kärryn­pyöriä, silta­kaatoja sekä käsilläseisontoja.Kun perus­taidot ovat hallussa, harjoi­tellaan flikkejä, arabialaisia,voltteja sekä juoksevia sarjoja.Harjoituksia tehdään airtracilla ja kanvee­silla. Ilmoit­taudu mukaan täältä https://kirku.myclub.fi/flow/events/3507535

Mukavaa syksy­viikkoa perheisiin.