KESÄN LIIKUN­TA­LEIRIT   2022

LIIKUN­TA­LEIRIT  7–12 v

Liikunnan monila­ji­leiri, ohjelmaa sisällä salissa ja ulkona. Ohjel­massa mm teline­taitoja, temppuja ilmavolt­ti­ra­dalla, palloilua, parkouria, leiri­viikkoon mahtuu jätski­retki, vesisotaa, omien majojen raken­telua salissa ja paljon muuta. Liikunnan lomassa myös rauhoit­tu­misen hetkiä. Iloista kesälo­ma­mei­ninkiä tiedossa.                          LEIRIAIKA: ma-pe klo 9–15.00 PAIKKA: Gesterbyn koulu, liikun­tasali os Vilhon­kum­muntie 4 HINTA: 155 € / vko

Liikun­ta­leiri 1: 6.–10.6.2022 

Liikun­ta­leiri 2: 13.–17.6.2022 

Liikun­ta­leiri 3: 20.–23.6.2022   ma ‑to 120 €

PARKOUR­LEIRIT

KirkU:n parkour­leirit toteu­tetaan aidon parkourin hengessä liikun­ta­salin välineillä ja lähimaas­tossa huippu hyvillä spoteilla.Parkourleirillä tutuksi tulevat parkourin periaatteet ja  turval­linen harjoittelu.Leirillä opitaan turval­li­sesti taitavien ohjaajien johdolla parkourin erilaisia taitoja niin ylityksiä, alituksia, loikkia jne.Parkourleiri sopii lajia aiemmin harras­ta­neille kuin lajiin tutus­tu­ville uusille harras­ta­jille.                                                                    LEIRIAIKA: ma-pe klo 9–15.00 PAIKKA: Gesterbyn koulu, liikun­tasali os Vilhon­kum­muntie 4 HINTA: 155 € / vko

PARKOUR­LEIRI 1: 6.6.–10.6.2022 

PARKOUR­LEIRI 2: 13.–17.6.2022

PARKOUR­LEIRI 3: 20.–26.6.2022 ma-to 120 €

VOIMIS­TE­LU­LEIRIT 7–11 v

Leiri sopii kaikille voimis­te­lusta kiinnos­tu­neille niin uusille harras­ta­jille kuin voimis­telua aiemmin harrastaneille.Voimisteluleirillä liikutaan monipuo­li­sesti tutustuen voimis­telun eri element­teihin akrobatia-ja teline­voi­mistelu, rytminen-ja joukkue­voi­mistelu sekä liiku­taaan, temppuillaan ja urheillaan sisällä salissa ja ulkona keskustan alueen puisto-ja ulkolii­kun­ta­pai­koilla.

LEIRIAIKA: ma-pe klo 9–15.00 PAIKKA: KVS voimis­te­lusali os Munkin­mäentie 7 HINTA: 145 € / vko tai 3 päivää 95 € ma-ke,juhannusviikko 120€

Voimis­te­lu­leiri  1: ma-pe 6.–10.6. lisätietoja ja ilmoit­tau­tu­minen 
Voimis­te­lu­leiri 2: ma-pe 13.–17.6. lisätietoja ja ilmoit­tau­tu­minen
Voimis­te­lu­leiri 3: ma-to 13.–16.6.  lisätietoja ja ilmoit­tau­tu­minen

AKROBA­TIA­LEIRIT yli 11 v

Terve­tuloa harjoit­te­lemaan akro-ja voimis­te­lu­liik­keitä ja viettämään liikun­nal­lista kesälo­ma­päivää!
Leiri suunnattu yli 11 vuotiaille ja sopii esim jotakin voimis­telun lajia (teline, joukkue, rytminen), cheer­lea­dingia harras­ta­neelle tai akrotemppuja itsekseen harjoitelleelle.Leirillä harjoi­tellaan monipuo­li­sesti perus­akroja kuten kärryn­pyöriä, silta­kaatoja sekä käsil­lä­sei­sontoja. Kun perus­taidot ovat hallussa, harjoi­tellaan flikkejä, arabialaisia,voltteja sekä juoksevia sarjoja. Harjoi­tuksia tehdään airtracilla ja kanvee­silla.

LEIRIAIKA: klo 10–14 PAIKKA: KVS voimis­te­lusali os Munkin­mäentie 7 HINTA: 78 €

Akroleiri 1: ti-to 7.–9.6. lisätietoja ja ilmoit­tau­tu­minen
Akroleiri 2: ti-to 14.–16.6. lisätietoja ja ilmoit­tau­tu­minen