KESÄLEIRIT 2021

Kesän 2021 leirien ohjelma suunni­tellaan niin, että pystymme toimimaan voimassa olevia hygienia- ja väljyys­sääntöjä noudattaen.

Ennen  leiriä lähetämme sähkö­pos­titse:
1. infokirjeen, jossa kerromme ajankoh­taiset koronaohjeet sekä leirin ohjelman.
2. kysely­lo­makkeen , jossa kysytään mahdol­liset ruoka­ra­joitteet, allergiat ja muut huomioivat seikat leiri­läi­sestä sekä kuvaus­lu­vasta.

PERUU­TUSEHDOT:
Leiri­maksu erääntyy kaksi viikkoa ennen leirin alkamista.
Leiri­paikan voi perua veloi­tuk­setta lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.
Mikäli lapsi joutuu jättämään leirin kesken, hyvitämme leiri­maksua jäljellä olevien päivien mukaan lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.

Mikäli leiri peruuntuu kokonaan korona­ti­lan­teesta johtuen, maksettu leiri­maksu palau­tetaan.

LIIKUN­TA­LEIRIT 7–12 v

Liikunnan monila­ji­leiri, jossa liikutaan sisällä salissa ja ulkona:mm teline­taitoja, temppuja ilmavolt­ti­ra­dalla, palloilua, parkouria, leiri­viikkoon mahtuu jätski­retki, vesisotaa, omien majojen raken­telua salissa ja paljon muuta.
Liikunnan lomassa myös rauhoit­tu­misen hetkiä:piirtelyä, lauta­pelejä, pingistä, hauskoja leikkejä. Iloista kesälo­ma­mei­ninkiä tiedossa.

Liikun­ta­leiri 1: 7.–11.6.2021  ilmoit­taudu 

Liikun­ta­leiri 2: 14.–18.6.2021 ilmoit­taudu

Liikun­ta­leiri 3: 21.–24.6. 2021 ilmoit­taudu

LEIRIAIKA: ma-pe klo 9–15.00
PAIKKA: Gesterbyn koulu, liikun­tasali os Vilhon­kum­muntie 4.
HINTA: 150 € / vko ‚juhan­nus­viikko ma ‑to  120€  LEIRI­HINTAAN SISÄLTYY: Lounas, vakuutus.

PARKOUR­LEIRIT 8–12 v

Parkour­leirit sopivat lajia aiemmin harras­ta­neille kuin lajiin tutus­tu­ville uusille harras­ta­jille. Toimintaa suunni­tellaan siten , että kaiken tasoi­sille harras­ta­jille tarjotaan sopivia haasteita ja tekniik­ka­har­joit­teita. Kokeneempien kanssa löydetään uusia puolia teknii­koista ja kehitetään uusia haasteita.

KirkU:n parkour­leirit toteu­tetaan aidon parkourin hengessä liikun­ta­salin monipuo­li­silla välineillä ja lähimaas­tossa huippu hyvillä spoteilla.
Parkour­lei­rillä tutuksi tulevat myös parkourin periaatteet, kuten turval­linen harjoittelu, muiden ihmisten huomioi­minen sekä jokapäi­väisen ympäristön kunnioit­ta­minen.

Leirillä opitaan turval­li­sesti taitavien ohjaajien johdolla parkourin erilaisia taitoja niin ylityksiä, alituksia, loikkia jne. Harjoit­teluun kuuluu kunnol­linen alkulä­mittely sekä harjoi­tellaan lihas­kuntoa ja sitä kautta paran­netaan koko kehon motoriikkaa ja perus­kuntoa. Lisäksi luvassa parkour-videoita, pelejä ja leikkejä, omien ratojen raken­telua ja mukavaa yhdes­säoloa.

Parkour­leiri 1:7.–11.6.2021 ilmoit­taudu

Parkour­leiri 2: 14.–18.6.2021 ilmoit­taudu 

Parkour­leiri 3: 21.–25.6.2021 ilmoit­taudu 

LEIRIAIKA: ma-pe ‚juhan­nus­viikko ma-to klo 9–15.00
PAIKKA: Gesterbyn koulu, liikun­tasali os Vilhon­kum­muntie 4.
HINTA: 150 € /vko, juhan­nusvko 120 € LEIRI­HINTAAN SISÄLTYY: Lounas, vakuutus.

VOIMIS­TE­LU­LEIRIT 7–12 v

Voimis­te­lu­leiri 1. 7.–11.6.2021  ilmoit­taudu 

Voimis­te­lu­leiri 2. 14.–18.6.2021 ilmoit­taudu 

Voimis­te­lu­leirit on suunnattu 7–12 vuotiaille koulu­lai­sille. Leiri sopii kaikille voimis­te­lusta kiinnos­tu­neille niin uusille harras­ta­jille kuin voimis­telua aiemmin harrastaneille.Voimisteluleirillä liikutaan monipuo­li­sesti tutustuen voimis­telun eri element­teihin akrobatia-ja teline­voi­mistelu, rytminen-ja joukkue­voi­mistelu sekä liiku­taaan, temppuillaan ja urheillaan sisällä salissa ja ulkona keskustan alueen puisto-ja ulkoliikuntapaikoilla.Perhe voi valita osallis­tuuko lapsi leirille kolmena päivänä ma-ke vai koko viikolle . Mikäli osallis­tutte vain kolmena päivänä tulee tämä mainita lisätie­doissa ilmoit­tau­tuessa. HUOM. Lapsi ottaa leirille oman lounaan ja välipalan, käytössä on mikro, jääkaappi ja veden­keitin.

LEIRIAIKA: ma-pe klo 9–15.00
PAIKKA: KVS-sali os Munkin­mäentie 7
HINTA: 140 €/ vko  tai 85 €/ 3 pvä      LEIRI­HINTAAN SISÄLTYY: vakuutus.

AKROBATIA-JA VOIMIS­TE­LU­LEIRIT yli 11 v                         

Leiri sopii aiemmin esim jotakin voimis­telun lajia, cheer­lea­dingia harras­ta­neelle tai akrotemppuja itsekseen harjoi­tel­leelle. Leirillä harjoi­tellaan mm monipuo­li­sesti perus­akroja kuten kärryn­pyöriä, silta­kaatoja sekä käsilläseisontoja.Kun perus­taidot ovat hallussa, harjoi­tellaan flikkejä, arabia­laisia, voltteja sekä juoksevia sarjoja.Harjoituksia tehdään airtracilla ja kanvee­silla. Leirille otetaan mukaan oma kevyt lounas/ välipala. Käytössä on mikro, jääkaappi, veden­keitin.

Akroleiri 1:  15.–17.6.2021   Ti-to klo 10–13 ilmoit­taudu 

Akroleiri 2:  21.–23.6.2021 Ma-ke klo 10–13.30 ilmoit­taudu

PAIKKA: KVS-sali os Munkin­mäentie 7
HINTA: leiri 1 50 € , leiri 2 56 €     LEIRI­HINTAAN SISÄLTYY: vakuutus.