Terve­tuloa kaikille avoimiin metsä­retki-tapah­tumiin:

Tunteet hukassa- perhe­seik­kailu!

Su 18.9 klo 10.00–11.30

 La 8.10 klo 15.00–16.30

Hukkaemo on kadot­tanut tunteensa ja sen mukana kaikki kauniit huivinsa värit. Onneksi metsän eläimillä on hallussaan tunteiden salai­suudet! Hukka­lapset eli osallis­tujat lähtevät seikkai­lulle tapaamaan tuttuja metsän eläimiä. Löytyykö metsästä koko tunteiden kirjo? Se selviää lähte­mällä mukaan esteet­tö­mälle tunne­seik­kai­lulle Jerikonmäen kunto­po­lulle. 

Suomen Ladun alle koului­käi­sille ja alakou­lu­lai­sille kehit­tä­mässä Tunteet Hukassa ‑tarinassa hukka­van­hemmat yrittävät parhaansa mukaan opettaa lapsilleen elämää, sen vaaroja ja tunteiden kirjoa.  Ennak­koil­moit­tau­tu­minen toimisto@kirku.fi

Keskellä seikkailua kerätään voimia eli pidetään pieni evästauko. Mukaan voi ottaa omat pienet eväät, juomaa sekä istui­na­lustan! Tapaa­minen säänmu­kai­sessa varus­tuk­sessa Jerikonmäen kunto­por­taiden P‑paikalla. Retki kulkee kunto­polkua pitkin eli mukaan voi tulla vaunujen kanssa. Retken vetäjänä ympäris­tö­kas­vattaja Virpi Jussila

Metsä­mielen rentout­tavat hyvin­voin­ti­kä­velyt aikui­sille

Tällä retkellä tärkeintä ei ole vauhti, retken kesto tai pituus vaan omaa arkea ja palau­tu­mista tukevien Metsä­mieli- hyvin­voin­ti­har­joit­teiden kokeminen sekä omien mieli­har­joit­teiden löytä­minen. Metsä­mieli-tuokiot sopivat kaikille, jotka haluavat vahvistaa itsetun­te­musta ja löytää luonnon virkis­tävän ja rentout­tavan vaiku­tuksen. Et tarvitse aiempaa kokemusta aiheesta, vain avointa mieltä! Retki sopii kaiken tasoi­sille ja kuntoi­sille liikku­jille! Kerta­maksu 5 € (lasku tulee retkien päätyttyä sähkö­pos­titse)

ti 20.9, ti 27.9 sekä to 13.10 klo 17.30–19.00 Meikon ulkoi­lua­lu­eella. Tapaa­minen Meikon P‑paikalla Mylly­ky­läntien päässä. Voit osallistua yhdelle tai kaikille kävelyille. Ennak­koil­moit­tau­tu­minen toimisto@kirku.fi           Voit tulla mukaan kaikille kerroille tai yksit­täi­selle kerralle,mainitse kerrat ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä.