Kirkko­nummen Urhei­lijat ry:n syysko­kouk­sessa to 30.11. tehtiin henki­lö­va­linnat seuran halli­tukseen vuodelle 2018 seuraa­vasti:

puheen­johtaja Jorma Nygrén

varapu­heen­johtaja Kalle Uotinen

talou­den­hoitaja Tytti Lund

muut halli­tuksen jäsenet:

Eva-Stina Lavikainen

Pia Taskinen

Lotta Kangas