KirkU:n keväässä ja kesässä on paljon liikun­ta­toi­mintaa lapsille ja aikui­sille.
Ilmoit­tau­tu­minen ryhmiin on käynnissä.

YLEISUR­HEI­LU­KOULUT LAPSILLE
Lasten yleisur­hei­lu­kou­luissa tutus­tutaan eri yleisur­hei­lu­la­jeihin.
Lue lisää

YLEISUR­HEILUN TREENIT YLI 8 v
Lapsille ja nuorille, jotka haluavat harjoi­tella yleisur­heilua tavoit­teel­li­sesti ja mahdol­li­sesti kilpailla. Terve­tuloa urhei­lemaan!
Lue lisää

JUOKSUT­REENIT
Juoksut­reenit nuorille yli 11 v Lue lisää
Aikui­sille uusi alkava ryhmä lauan­taisin Lue lisää 

PESÄPAL­LOILU LADYT JA KOULU­LAISET
Kesäsuo­sikki pesäpallo starttaa touko­kuussa. Lue lisää 

AIKUISTEN KESÄT­REENIT
Ohjel­massa ulkot­reenit, Fascia­Method, koko body. Lue lisää

TELINE­VOI­MIS­TELUN KESÄT­REENIT
Teline­voi­mis­telun kaikille avoimet kesäkurssit pidetään kesäkuussa. Lue lisää

Kesän ohjelma täydentyy vielä muuta­milla toimin­noilla. Kannattaa seurailla sivujemme www.kirkkonummenurheilijat.fi tiedo­tusta.

Liikunnan iloa ja reipasta kevättä!