KirkU:n keväässä ja kesässä on paljon liikun­ta­toi­mintaa lapsille ja aikui­sille.
Ilmoit­tau­tu­minen ryhmiin on käynnissä.

KESÄLEIRIT KOULU­LAI­SILLE
Parkour- ja liikun­ta­lei­reillä hauskaa ja monipuo­lista liikuntaa ja kesälo­ma­mei­ninkiä.

YLEISUR­HEI­LU­KOULUT LAPSILLE 
Lasten yleisur­hei­lu­kou­luissa tutus­tutaan eri yleisur­hei­lu­la­jeihin.

YLEISUR­HEILUN TREENIT YLI 8 v 
Lapsille ja nuorille, jotka haluavat harjoi­tella yleisur­heilua tavoit­teel­li­sesti ja mahdol­li­sesti kilpailla. Terve­tuloa urhei­lemaan!

PESÄPAL­LOILU LADYT JA KOULU­LAISET
Kesäsuo­sikki pesäpallo starttaa touko­kuussa. 

AIKUISTEN KESÄT­REENIT
Ohjel­massa ulkotreenit,joogaa. pilatesta 

TELINE­VOI­MIS­TELUN KESÄT­REENIT
Teline­voi­mis­telun kaikille avoimet kesäkurssit pidetään kesäkuussa. 

Kesän ohjelma täydentyy vielä muuta­milla toimin­noilla. Kannattaa seurailla sivujemme www.kirkkonummenurheilijat.fi tiedo­tusta.

Liikunnan iloa ja reipasta kevättä!