Ilmoit­tau­tu­minen syksyn 2021 liikun­ta­ryhmiin on avattu seuraa­vissa lajeissa:
— pienten lasten ja perheiden harras­tus­lii­kunta
— teline­voi­mistelu ja akrobatia
— parkour
— aikuisten peliryhmät
— paini

Joidenkin lajiemme syksyn ohjelmaa työstetään vielä ja täyden­nyksiä ohjelmaan on tulossa vielä. Mm joukkue­voi­mis­telun esival­mennus, aikuisten ryhmä­lii­kunta, yleisur­heilu.

Ryhmiin ilmoit­tau­dutaan myClub- jäsen­re­kis­terin kautta. Lisätiedot eri lajeista, harjoi­tus­ajoista ja ryhmistä löydät kunkin toiminnon omista valikoista.

Terve­tuloa liikkumaan seuraamme ensi kaudelle!