Yhdessä liikkuen iloa ja hyvää oloa arkeen- Terve­tuloa mukaan syksyn perhe­lii­kun­ta­ryhmiin! 💜
💜Perheen yhteinen aika on korvaa­ma­tonta. Siinä missä kiireinen arki saattaa välillä viedä mennessään, perhe­lii­kunta tuoda perheen­jä­senet lähemmäs toisiaan.
💜Yhteinen liikku­minen ei vain edistä fyysistä terveyttä, vaan tarjoaa myös tilai­suuden vahvistaa perheen sisäisiä suhteita ja lisätä yhteistä iloa. Yhdessä liikku­minen synnyttää kokemuksia ja onnis­tu­misen hetkiä, jotka lujit­tavat perhe­si­teitä. Samalla lapset näkevät vanhem­piensa osallis­tuvan aktii­viseen elämän­tapaan.
 Terve­tuloa mukaan

TOUHU­PERHIS Avoimet perhe­tunnit   Laaja­kallion koululla su klo 16–16.50  alkaen 3.9.

PERHE­JUMPPA 2–3 v  Kantvikin päiväkoti ti 17.15–18.00

PERHE­JUMPPA 3–5 v  Kantvikin päiväkoti ti 18–18.50

PERHE­JUMPPA 1–2 v Kantvikin päiväkoti ke 17–17.45

PERHE­TEMPPU 3–6 v Kantvikin koulu pe 17.45–18.35