Jäsen­tiedote Visma maksu­val­von­ta­pal­velun käyttöö­no­tosta 1.9. alkaen

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry on ottanut käyttöön Visma Financial Solutions Oy maksu­val­von­ta­pal­velun.
Muutos koskee kaikkia 1.9.2020 alkaen myClubin kautta lasku­tet­tavia seuran maksuja.

myClu­bissa tehdyt laskut ohjau­tuvat automaat­ti­sesti Visma Financial Solutions Oy maksu­val­von­ta­jär­jes­telmään.
Visma Financial Solutions Oy hoitaa maksu­val­vonnan, mahdol­liset maksu­muis­tu­tukset ja tarvit­taessa perin­tä­toimet seuran puolesta.
Laskut luodaan ja lähetetään edelleen seuran toimesta. Mikäli lasku on erään­tynyt, tulee maksusuun­ni­tel­masta sopia Visma Financial Solutions Oy:n kanssa.
Mahdol­lisen maksu­ke­ho­tuksen saatuasi sinun tulee hoitaa lasku­tukseen liittyvät asiat suoraan Visman kanssa (yhteys­tiedot laskulla). Muistutus- ja mahdol­liset perin­tä­kulut peritään velal­li­selta.

Huomioit­tehan, että 1.9.2020 alkaen tulevissa laskuissa on muuttunut tilinumero.
Vanhat laskut ovat ennallaan, joten käytät­tehän aina laskulla olevaa
tilinu­meroa. Laskut löytyvät normaaliin tapaan myös myClub tililtä.

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry