Puh. 040 543 9069|toimisto@kirku.fi

Joukkue­voi­mis­te­lu­jaosto

Joukkue­voi­mis­te­lu­jaosto2023-05-25T07:30:27+00:00

Terve­tuloa KIRKUn joukkue­voi­mis­telun omille sivuille

Mukaan voimis­teluun? Klikkaa tästä

KirkUssa voimis­tellaan monella eri tavoi­te­ta­solla omissa tiloissa. Joukkue­voi­mis­telun pääsee aloit­tamaan 4 vuotiaana ja harrastaa voi vielä aikui­se­nakin.

Pikalinkit
Lajie­sittely

Joukkue­voi­mistelu on suoma­laista perua oleva taitolaji, jossa yhdistyy musiikki ja liike virtaa­vaksi kokonai­suu­deksi. Joukkue­voi­mistelu kehittää notkeutta, nopeutta, kestä­vyyttä, tasapainoa ja kehon hallintaa, musiikin tulkintaa sekä ryhmä­taitoja. Esiin­tyvänä lajina se lisää myös itsevar­muutta ja rohkeutta. Lajia voit harrastaa myös ilman kilpai­lul­lisia tavoit­teita. Oletko vasta-alkaja tai SM-sarjan voimis­telija, meiltä löytyy joukkue sinulle.

Kysy rohkeasti lisää: joukkuevoimistelu@kirku.fi

AJANKOH­TAISTA

Go to Top