ALKEIS­RYHMÄT

Leikin ja ilon kautta, hauskaa yhdessä, laadu­kasta ohjausta ja esiin­ty­mis­ko­ke­musta”

Voimis­telun alkeis­ryh­missä tutus­tutaan voimis­teluun ja liikku­miseen. Alkeis­ryhmät ovat suunnattu alle 8‑vuotiaille ja valmis­tavat lajihar­joit­teluun. Harjoi­tuk­sissa tutus­tutaan voimis­te­lu­vä­li­neisiin, perus­voi­mis­teluun monipuo­li­sesti leikin ja liikunnan ilon kautta.

Kevät­kausi 2021 alkaa 11.1.2021 ja päättyy 23.5.2021.

Kirkun Voimis­te­lusa­lilla keväällä: 

Keväällä Kirkun Voimis­te­lusa­lilla järjes­tetään puolikkaan kauden kestäviä kursseja sekä koko kevään kestävä Esival­mennus 2015–2016. Tutustu ryhmiin alta myClu­bissa ja ilmoit­taudu mukaan.

Ilmoit­tau­tu­minen:

 


Voimis­te­lu­koulut 3–4v ja 5–6v

Voimis­te­lu­kou­luissa opit monipuo­lisia voimistelu- ja liikku­mis­taitoja. Ryhmät järjes­tetään Laaja­kallion koululla kevään ajan ja hinta on 103€. Terve­tuloa liikkumaan ja oppimaan!