ESTETISK TRUPP­GYM­NASTIK 

JOUKKUE­VOI­MIS­TELUN RUOTSIN­KIE­LISET HARRAS­TE­RYHMÄT KEVÄÄLLÄ 2020

huom. syksyn 2020 mahdol­li­sesta jatko­ryh­mästä tiedo­tetaan maaliskuun aikana.

Estetiska trupp­gym­nas­tikens svenskspråkiga grupper börjar i januari. Grupper ordnas för 6–8 åriga Grupperna tränar en gång i veckan och uppträder i föreningens vårfest. Tränarna i gruppen pratar svenska.

Joukkue­voi­mis­telun ruotsin­kie­linen harras­te­ryhmä 6–8 ‑vuotiaille. Ryhmää ohjaa kaksi ruotsin­kie­listä valmen­tajaa, joilla vahva lajitausta. Ryhmässä harjoi­tellaan voimis­telun perus­taitoja sekä liikutaan monipuo­li­sesti. Ryhmässä kehittyy niin liikkuvuus, nopeus ja ketteryys. Ryhmä esiintyy kevät­näy­tök­sessä voimis­te­luoh­jel­malla. Ryhmä harjoit­telee joukkue­voi­mis­telun omassa harjoit­te­lu­ti­lassa kanvee­silla.

Ryhmässä lapsi oppii voimis­te­lu­liik­keiden nimet ruotsiksi ja suomeksi, joka helpottaa harras­tuksen jatka­mista halutessaan myös joukkueisiin, joissa toiminta suomen­kie­lellä.

Ilmoit­taudu mukaan!