KVS:llä OLOSUHTEET KUNNOSSA 

KANVEE­SILLA HARJOI­TELLAAN  TURVAL­LI­SESTI

Lajissa, jossa hypitään ja liikutaan lattia­ta­solla paljon, vaatii inhimil­liset lajin­omaiset olosuhteet. KIRKUN voimis­te­lusa­lista löytyy pehmus­tettu jousto­kan­veesi, joka mahdol­listaa mielyt­tävän ja turval­lisen lajihar­joit­telun. Olosuhteet ovat meillä avaina­se­massa, sillä haluamme voida tarjota mahdol­li­suuden harrastaa monella eri tasolla ilman vammoja. Lisäksi oma sali mahdol­listaa lajin suuret harjoit­te­lu­määrät kilpa­jouk­kueilla ja samalla myös toiminnan laajen­ta­misen.

Kanvee­silla harjoittelu on turval­linen tapa harrastaa joukkue­voi­mis­telua kilpa­ta­solla. Jousta­maton kova lattia aiheuttaa kovia isku myös taita­valle voimis­te­li­jalle. Hyppyjen alastuloja tulee viikon aikana helposti satoja, kuukau­dessa tuhansia jne… Kanveesi ottaa vastaan suurimman osan alastu­lojen iskuista, jolloin voimis­te­li­joiden jalat eivät kuormitu liikaa ja ehtivät palautua seuraavaan harjoi­tukseen.

SIJAINTI

KVS sijaitsee Kirkko­nummen keskustan Munkinmäen yrity­sa­lu­eella, muutaman minuutin kävely­matkan päästä juna- ja bussia­se­malta. Autolla saapuessa sali on aivan 51 varressa ja parkki­paikkoja on paljon. Saliin oman sisään­käynnin kautta.

JOKAI­SELLE

Jokainen joukkue­voi­mis­telija KIRKUssa pääsee harjoit­te­lemaan KVS:lle riippu­matta tavoite‑, ikä- tai taito­ta­sosta. Haluamme mahdol­listaa kaikille saman­laiset olosuhteet harjoi­tella.