RYTMINEN VOIMISTELU

Tarjoamme puitteet harjoit­teluun ja ammat­ti­maisen valmen­nuksen. Rytmistä voimistelu voi harrastaa pää- tai sivulajina. Kilpai­le­minen toteu­tetaan yhteis­työssä Esvolin kanssa. Keväälle 2021 aloitetaan uusi miniryt­miset 2013–2015 ‑ryhmä, jonne ilmoit­tau­tu­minen käynnistyy lokakuun puolella.

Yli 8‑vuotiaiden harjoi­tukset järjes­tetään kahdesti viikossa Kirkko­num­mella Niina Karja­laisen vetämänä. Päälajina rytmistä harras­tavat harjoit­te­levat myös Espoossa.

Voimis­te­li­joilla on mahdol­lisuus päästä RV:n väline- ja luokka­kil­pai­luihin, kun merkki­jär­jes­telmän vaatimat merkit on suori­tettu . Mahdol­lista on myös esiintyä vain seuran näytök­sessä.

Lisätietoa lajista Voimis­te­lu­liiton sivuilta.

Niina on koulu­tuk­seltaan liikun­na­noh­jaaja ja omaa pitkän uran valmen­tajana niin joukkue­voi­mistelu kuin rytmisen voimis­telun puolella. Niinan kanssa valmentaa Aino Laitinen.

Kysy testi­kerta harjoi­tuksiin: joukkuevoimistelu@kirku.fi

Varusteet

Harjoi­tuksiin tiukat ja joustavat urhei­lu­vaatteet esim. toppi ja trikoot sekä puoli­tossut. Mukaan myös juoma­pullo, muista välineistä valmentaja tiedottaa harjoi­tusten alkaessa.

Lisätietoa: joukkuevoimistelu@kirku.fi