TANSSIL­LINEN VOIMISTELU 

NAISET 

Naiset Itävallan Gymnae­strassa 2019 heinä­kuussa

Tanssil­linen voimistelu on kiehtovia koreo­gra­fioita, musiikin ja liikkeen synnyt­tämiä kerto­muksia, jotka heräävät eloon treeni­sa­leilla, näytök­sissä tai kilpai­luissa. Joukon voimaa, josta syntyy kokonaisuus. Esiin­ty­mistä, iloa ja elämyksiä – niin harras­ta­jille kuin katso­jil­lekin.

Camelia suuntaan Gymnae­stradaan kesällä 2022, katso lisää

Camelia on naisille suunnattu ryhmä, joka harjoit­telee ja esiintyy yhdessä. Ryhmään mahtuu uusia voimis­te­lusta kiinnos­tu­neita naisia eli aiempaa voimis­te­lu­taustaa ei välttä­mättä tarvita, vain intoa oppia uutta.

Ryhmä kokoontuu keski­viik­koisin Kantvik Koululle klo 20–21.30 syksyllä ja keväällä.

Ilmoit­tau­tu­minen Cameliaan