TANSSIL­LINEN VOIMISTELU

LAPSET JA NUORET

Tanssil­linen voimistelu on kiehtovia koreo­gra­fioita, musiikin ja liikkeen synnyt­tämiä kerto­muksia, jotka heräävät eloon treeni­sa­leilla, näytök­sissä tai kilpai­luissa. Joukon voimaa, josta syntyy kokonaisuus. Esiin­ty­mistä, iloa ja elämyksiä – niin harras­ta­jille kuin katso­jil­lekin.

Tule kokei­lemaan uutta lajia ja ihastu! TanVo ‑ryhmät pyörähtää käyntiin keväällä 2021 ja kokei­lemaan pääset marras­kuussa ilmai­sille demotun­neille.

TanVo:a tullaan tarjoamaan keväällä 9–18 ‑vuotiaille 1–2 kertaa viikossa. Ilmoit­tau­tu­minen alkaa 23.11.2020 klo 9.00 MyClu­bissa. Ryhmät löydät sivun alareu­nasta.

Kustan­nukset

Ryhmissä kausi­maksu ovat noin 120–140€ välillä riippuen tunnin pituu­desta ja ryhmä koosta. Kausi­maksu kattaa harjoit­telun tammi­kuulta toukokuun loppuun. Mikäli ryhmä esiintyy, hankitaan heille esiin­ty­mi­sasut, josta päätetään ryhmän sisällä. Esiin­tyessä ostetaan lisenssi Voimis­te­lu­lii­tolta.

Esiin­ty­minen

Ryhmät voivat lähteä esiin­tymään erilaisia tapah­tumiin tai seuran näytöksiin. Esiin­ty­mi­sestä sovitaan ryhmä­koh­tai­sesti tammi­kuussa.

Harjoi­tus­paikka

TanVo ryhmät harjoit­te­levat hyvissä olosuh­teissa KirkUn Voimis­te­lusa­lilla, Munkin­mäentie 7.

Katso Ilmaiset demotunnit alta ja ilmoit­taudu mukaan:


Katso kevään ryhmät ja ilmoit­taudu mukaan: