TANSSIL­LINEN VOIMISTELU

TANVO

Tanssil­lisen voimis­telun toiminta laajenee keväällä 2021.

Terve­tuloa tutus­tumaan toimintaan marras­kuussa Demotun­neille. Demotunteja järjes­tetään 8–17 ‑vuotiaille. Katso lisää.

Aikuisten ryhmiin pääset tutus­tumaan täällä.

Tevetuloa mukaan toimintaan!