KESÄN VALMEN­NUS­LEIRIT 

KESÄKUUSSA JÄRJES­TETÄÄN VALMEN­NUS­RYH­MÄ­LÄI­SILLE LEIRI­PÄIVIÄ. ILMOIT­TAU­TU­MINEN ALKAA 10.4.2019.

HARRAS­TE­LEIRI
8–12v

Ma-ti 3.–4.6. klo 10–15
Ryhmät: Simpukat H ja Coraliet H

KILPA-HARRAS­TE­LEIRI yli 12v

Ke-pe 5.–7.6. klo 10–15
Ryhmät: Claretit 06/04/H

KILPA-HARRAS­TE­LEIRI 6–8v

Ma-ti 10.–11.6. klo 10–15
Ryhmät: Celina H, Celina K ja Celina X

KILPA­LEIRI
8–12v

Ma-ti 12.–14.6. klo 10–15
Ryhmät: Simpukat ja Coraliet ikäkauden kilpa­ryhmät

Leiri-info

Ilmoit­tau­tu­minen

Leireille ilmoit­tau­dutaan MyClubin kautta 10.4. eteenpäin. Kilpa- ja SM-joukkueiden osallis­tu­minen leirille on osa joukkueen kesähar­joit­telua ja näin vahvasti suosit­te­lemme kaikkien osallis­tuvan leireille. Harras­te­jouk­kueissa osallis­tu­minen vapaa­eh­toista. Ilmoit­tau­tu­minen on sitova.

Hinnat

Leiri kustantaa voimis­te­li­jalle 22€ päivä. Leirin päivä­hintaan sisältyy ohjattu toiminta, salivuokra ja vakuutus. Leiri lasku­tetaan etukäteen MyClubin kautta.

Leiri­päivä

Leirit alkavat aina aamulla yhtei­sellä aloituk­sella ja päättyvät iltapäi­vällä yhteiseen hetkeen. Muutoin päivän toiminta on jaettu pienempiin ryhmiin. Leirien lukujär­jes­tykset tulevat toukokuun lopussa. Leiri­päivän aikana on kaksi evästaukoa. Eväät tuodaan itse, leiri ei sisällä ruokailua. Pääasiassa leirillä liikutaan JV-treeni­sa­lissa, mutta leiristä ja säästä riippuen ollaan myös ulkona.

ILMOIT­TAUDU