Kiinnos­taisiko kokeilla joukkue­voi­mis­telua? Perjan­taina 20.11. järjes­tetään maksut­tomia demotunteja 6–12 ‑vuotiaille.

Demotun­neilla lapsi pääsee kokei­lemaan ikäta­solle sopivia voimistelu- ja lajihar­joit­teita. Joukkue­voi­mis­te­lussa lajin ytimessä on esiin­ty­minen joukkueena. Tätä pääsee kokemaan, jos innostuu ja liittyy joukkueiden toimintaan mukaan.

Katso Demotunnit alta ja ilmoit­taudu mukaan:

8–10v: klo 17–18 

6–8v: klo 18–19 

10–12 v : klo 19–20 

Paikka: KVS KirkU:n voimis­te­lusa­lilla os Munkin­mäentie 7

Kilpai­le­vista joukkueista kiinnos­tuneet voivat osallistua Try-Out treeneihin. Katso lisää.