Sunnun­taina 19.5 joukkue­voi­mis­telun kevät­kausi päättyi yhtei­sesti onnis­tu­neeseen näytökseen. Näytök­sessä esiintyi seuramme harraste- ja kilpa­jouk­kueet kevään ohjel­milla ja lopuksi kesäinen tanssi kruunasi näytöksen.

Iso kiitos kuuluu taas näytöksen mahdol­lis­ta­neille vapaa­eh­toi­sille ja valmen­ta­jille. Näytöksiä varten 300kg matto pitää siirtää harjoi­tus­sa­lilta Siuntioon, halli koris­tella, näytös juontaa, kahvit keittää ja paljon muuta.

Näytök­sessä palkittiin jokai­sesta joukku­eesta kauden tsemppari seuraavin perustein:

  1. Voimis­telija käyttäytyy kaikkia joukkue­to­ve­reita kohtaa tasapuo­li­sesta, kannus­ta­vasti ja reilusti.
  2. Voimis­telija on osoit­tanut erinomaista treenia­sen­netta, osallistuu ahkeasti treeneihin ja on edennyt voimis­te­li­ja­po­lullaan.
  3. Voimis­telija pystyy keskit­tymään harjoit­te­le­miseen, kuuntelee ohjeita ja antaa treeni­rauhan muille.

Kevään 2019 tsemp­parit joukkueitta:

Celestia — Maria Myllys

Claretit H — Erjona Osmani

Claretit 04 — Valla Salonen

Claretit 06 — Renja Turkia

Coraliet H — Anna Pavilainen

Coraliet K — Neea Lehtonen

Coraliet X — Siiri Järvinen

Simpukat H — Laura Uuskoski

Simpukat K — Frida Tallberg

Kilpa-Simpukat — Laura Ji

Simpukat X — Emma Karja­lainen

Celina H — Meriliis Lember

Celina K — Olivia Merjo­vaara

Celina X — Emilia Åkerblom