Estetiska trupp­gym­nas­tikens svenskspråkiga grupper börjar i januari. Grupper ordnas för 6–7 åriga och 8–10 åriga. Grupperna tränar en gång i veckan och uppträder i föreningens vårfest. Tränarna i gruppen pratar svenska. Mer infor­mation kan hittas, anmäl dig gärna!

6–7 år: https://kirku.myclub.fi/flow/events/1791498
8–10 år: https://kirku.myclub.fi/flow/events/1791497

Joukkue­voi­mis­telun ruotsin­kie­liset ryhmät aloit­tavat tammi­kuussa. Ryhmiä järjes­tetään 6–7 ja 8–10v. Ryhmät harjoit­te­levat kerran viikossa ja esiin­tyvät seuran kevät­näy­tök­sessä. Ryhmissä valmen­tajat puhuvat ruotsia. Katso lisätietoa Myclu­bissa ja ilmoit­taudu mukaan!