Kiinnos­taisiko voimistelu Joukkue­voi­mis­telun kilpai­le­vissa joukkueissa ? Haluatko haastaa itseäsi ja kehittyä voimis­te­lussa.

KirkU:lla on alle 14-vuotiaiden joukkueissa on kolme linjaa: harraste‑,haastaja- ja SM-linja. Jokai­selta linjalta löytyy joukkueita 2007–2012 synty­neille. Myös 2006 synty­neitä voidaan ottaa mukaan rajoi­te­tusta.

Mukaan otetaan uusia voimis­te­li­joita, joiden fysiikka riittää joukkueen harjoit­teluun. Fyysisinä vaati­muksina on liikkuvuus (jalat ja selkä), nopeus/ketteryys, varta­lon­hal­linta ja kestävyys. Lisäksi tulisi hallita lajiliik­keitä ja jalka­tek­niikkaa ikätasoon nähden hyvin. Kokei­le­malla selviää! Tule voimis­te­lemaan ja testaamaan valmiuk­siasi!

Try-Out harjoi­tus­kerrat ovat rentoja harjoi­tuksia, jossa harjoi­tellaan vaadit­tavia asioita. Osallis­tu­jilta ei odoteta pelkästään osaamista lajitai­doissa, myös kykyä omaksua ja oppia uutta ratkaisee.

Ilmoit­taudu Myclu­bissa, linkit alla:

To 19.11. klo 17–18 haasta­ja­linja
To 19.11. klo 18–19 harras­te­linja
Pe 20.11. klo 17–18 SM-linja

Linkien takaa löydät myös lyhyet joukkue esittelyt.

Yli 14 ‑vuotiaiden joukkueista kiinnos­tuneet voivat suoraan sopia kokei­lu­kerran joukkueisiin.

Celea- ikäkauden ja harras­ta­ja­ryhmiin ilmoit­tau­tu­minen on auki 9.11. alkaen MyClu­bissa ja tarjolla on demotunnit.

Kysy lisää: Viveca Lindgren, joukkuevoimistelu@kirku.fi, 040 7515476

Artik­ke­likuva: Emma Dubb