Joukkue­voi­mis­telun kilpai­levat joukkueet ovat kaikki saavut­taneet kuluneella kaudella erinomaisia kilpai­lu­tu­loksia! Joukkueet ovat kehit­tyneet paljon ja onnis­tuneet jokainen rikkomaan oman tulos ennätyk­sensä edellisiin kausiin nähden. Motivaatio, joukkue­ka­verit, innostus, onnis­tu­miset, ammat­ti­mainen valmennus, huikeat tilat ja hyvä meininki tuottavat tulostaan Kirkko­num­mella voimis­te­lussa!

Kilpailut ovat käyty virtu­aa­li­sesti nyt keväällä pandemian tilan­teesta johtuen. Suori­tukset ovat kuvattu KirkUn Voimis­te­lusa­lillla, Munkin­mäessä, kilpailuja edeltävänä viikkona ja kilpai­lu­päivänä tuoma­roitu sekä livet­rea­mattu koteihin. Voimis­te­li­joille ja valmen­ta­jille etäki­sailu on ollut todella jännit­tävää, koska tuloksia on joutunut odotte­lemaan usean päivän ajan. 

Keväällä KirkUn joukkueita on nähty kaikissa kolmessa sarjassa; harraste, kilpa ja SM-sarjassa. Kilpai­luista on Team Cirenan mukana tullut mitali­sa­detta Kirkko­num­melle 10–12 ‑vuotiaiden kovata­soi­sesta sarjasta. Lisäksi myös esiin­ty­mis­ta­pah­tumat, starat, ovat järjes­tetty virtu­aa­li­sesti. Tämä on ollut tärkeää esiin­ty­mis­ko­ke­musta esiin­ty­ville joukkueille, vaikka eivät korvaa livey­leisön edessä tuomaa esiin­ty­mis­ko­ke­musta. Kokemuksena virtu­aa­lie­siin­ty­minen on ollut miellyttävä joukkueille. 

Tulevana syksynä toivotaan kovasti pääsyä ihan oikean yleisön eteen esiin­tymään ja kilpai­lemaan. KirkU järjestää joukkue­voi­mis­telun Cup-kilpailut 30.10.2021 ja odotukset ensim­mäi­sistä kotikil­pai­luista ovat korkealla.