KANVEESI ON VALMIS!

Kiitos hanketta tukeinne tahoille: UV-PUTKI, Remontti Arte, Vakuu­tus­yhtiö IF, VBO, EKE, Golf Coat ja aaBee.

YLE (2.3.2017): “Tuhansien voimis­te­li­joiden jalkojen alla piilee terveys­riski – “Kanvee­si­buumi ennal­taeh­käisee loukkaan­tu­misia” – ”Ilman kanveesia voimis­te­le­minen kuin jalka­palloa asval­tilla pelaisi” (yle.fi/uutiset/3–9487722) — Kirkko­num­mella tämä asia on nyt korjattu ja olosuh­teisiin panos­tetaan myös tulevai­suu­dessa.

Kanveesi on jousto­lattia, joka mahdol­listaa turval­lisen lajihar­joit­telun joukkue­voi­mis­te­lussa. Kanveesi koostuu jousto­peh­mo­pa­loista sekä kahdesta vaneri­le­vy­ker­rok­sesta. Kanveesin päälle sijoi­tetaan voimis­te­lu­matto.