Kesän 2023  liikun­ta­lei­reille ilmoit­tau­tu­minen on käynnissä!

KirkU järjestää monipuo­li­sesti useita koulu­lai­sille suunnattuja liikun­ta­leirejä. Tutustu leirei­himme ja ilmoit­taudu mukaan!

LIIKUN­TA­LEIRIT 7–11 v   Liikunnan monila­ji­leiri, ohjelmaa sisällä salissa ja ulkona: teline­taitoja, temppuja ilmavolt­ti­ra­dalla, palloilua, parkouria, leiri­viikkoon mahtuu jätski­retki, vesisotaa, omien majojen raken­telua salissa ja paljon muuta.Lautapelejä, pingistä, hauskoja leikkejä. Iloista kesälo­ma­mei­ninkiä tiedossa.

LEIRIAIKA: ma-pe klo 9–15.00  PAIKKA: Gesterbyn koulu, liikun­tasali os Vilhon­kum­muntie 4.
HINTA: 160 € / vko

Leiri 1 5.–9.6. ma-pe

Leiri 2 12.–16.6. ma-pe

Leiri 3 19.–22.6. ma-to

PARKOUR­LEIRIT 7–11 v  KirkU:n parkour­leirit toteu­tetaan aidon parkourin hengessä liikun­ta­salin monipuo­li­silla välineillä ja lähimaas­tossa huippu hyvillä spoteilla.  Leirillä opitaan turval­li­sesti taitavien ohjaajien johdolla parkourin erilaisia taitoja niin ylityksiä, alituksia, loikkia jne.

LEIRIAIKA: ma-pe klo 9–15.00  PAIKKA: Gesterbyn koulu, liikun­tasali os Vilhon­kum­muntie 4.
HINTA: 160 € / vko

Leiri 1 5.–9.6. ma-pe

Leiri 2 12.–16.6. ma-pe

VOIMIS­TE­LU­LEIRIT

Leiri­paikka KVS ‑sali (KirkU:n voimis­te­lusali) os Munkin­mäentie 7   LEIRIAIKA: ma-pe klo 9–15.30  HINTA: 150 €

Joukkue­voi­mis­te­lu­leiri 8–12 v  Ma-pe 5.–9.6.  Joukkue­voi­mis­te­lijat ja voimis­te­lusta kiinnos­tuneet

Voimis­te­lu­leiri 7–11 v Ma-pe 12.–16.6.     Voimis­te­lusta ja sen eri muodoista kiinnos­tu­neille uusille ja jo lajia harrastaneille.Voimisteluleirillä liikutaan monipuo­li­sesti tutustuen voimis­telun eri element­teihin akrobatia-ja teline­voi­mistelu, rytminen-ja joukkue­voi­mistelu sekä liiku­taaan, temppuillaan ja urheillaan sisällä salissa ja ulkona keskustan alueen puisto-ja ulkolii­kun­ta­pai­koilla.

AKROBA­TIA­LEIRIT

Akroba­tia­leiri yli 11 v Ti ‑to 13.–15.6. klo 10–14

Akroba­tia­leiri yli 11 v Ma-ke 19.–21.6. klo 10–14

Akrolei­rillä harjoi­tellaan monipuo­li­sesti perus­akroja kuten kärryn­pyöriä, silta­kaatoja sekä käsil­lä­sei­sontoja. Kun perus­taidot ovat hallussa, harjoi­tellaan flikkejä, arabialaisia,voltteja sekä juoksevia sarjoja. Harjoi­tuksia tehdään airtracilla ja kanvee­silla. Lajin uusille harras­ta­jille ja voimis­telun jotakin lajia jo harras­ta­neelle.