Terve­tuloa harjoit­te­lemaan parkour­taitoja ja oppimaan uutta kesäparkour-kurssille.

6–8 v  Keski­viikko 17–17.55  ilmoit­taudu 

9–11 v Keski­viikko 18–19 ilmoit­taudu 

yli 12 v Keski­viikko 19–20.15 ilmoit­taudu 

Ohjaaja  Tuukka Ruoko­koski

Kesäparkour-kurssi sopii lajin harras­ta­jille ja uusille lajista kiinnos­tu­neille.

VARUSTEET: sään mukai­sesti vaate­tusta päälle, liikuntaan sopivat, jalassa hyvin pysyvät kengät (lenkkarit), juoma­pullo, halutessa käteen hanskat joissa liuku­maton pinta.

HINTA: 55 € ja lapsen 15 € jäsen­maksu vuodelle 2022(maksetaan kerran /kalenterivuosi)

Kokoon­tu­minen Gesterbyn koulun (os Vilhon­kum­muntie 4 ) pihalla ( ryhmä 6–8 v ja 9–11 v) tai  Kirkko­nummen kirjaston edessä (ryhmä yli 12 v) .
Liikumme koulu­kes­kuksen ja sen lähia­lueiden  parkour­pai­koilla.

KirkU:n parkour­tunnit toteu­tetaan aidon parkourin hengessä ja parkour­tun­neilla tutuksi tulevat myös parkourin periaatteet, kuten turval­linen harjoittelu, muiden ihmisten huomioi­minen sekä jokapäi­väisen ympäristön kunnioit­ta­minen. Parkour­har­joittelu kehittää monipuo­li­sesti liikun­ta­taitoja, kette­ryyttä, luovuutta, tilan ja ympäristön hahmo­tusta, voimaa jne.