Ilmoit­tau­tu­minen kevät­kau­delle 2021 on auki. Tutustu ryhmiimme ja lajei­himme ja ilmoit­taudu mukaan.

Kevät­kausi 2021 päästään käynnis­tämään ohjelman mukai­sesti ma 11.1.2021. Korona­ra­joi­tukset pitävät liikun­ta­tilat kiinni 10.1.2021 saakka.

Jotkin seuramme lajeista ja joukkueista voivat aloittaa harjoit­telun ennen viral­lista kauden alkua korona­ra­joi­tuksia noudattaen. Toimintaa voidaan pitää etänä tai lapsille/nuorille alle 20 v ulkona pienryh­mässä.

Lisätietoja toimisto@kirku.fi