KirkU-juoksu kunto­ta­pahtuma järjes­tettiin toisen kerran sunnun­taina 20.8.2017 aurin­koi­sessa säässä Kirkko­nummen keskustan alueella. Juoksuun osallistui n. 50 juoksijaa kahdek­sassa eri sarjassa. Juoksi­joita vastassa maalissa olivat Halinalle ja Cooldog, jotka jakoivat jokai­selle osallis­tu­ja­mi­talin sekä viihdyt­tivät yleisöä. Jokaisen sarjan kolme ensim­mäistä palkittiin kirkko­num­me­lai­silta yrityk­siltä saaduilla palkin­noilla. Iso kiitos kaikille juoksi­joille, tukijoille sekä talkoo­lai­sille, joita ilman tämä hieno ja mukava tapahtuma olisi jäänyt järjes­tä­mättä.

Tulokset löytyvät KirkU-juoksu 2017 valikon alta.