Kirkko­nummen Urhei­lijat ry sääntö­mää­räinen vuosi­kokous pidetään torstaina 14.5.2020 klo 19.00

Kokoukseen on ilmoit­tau­duttava ennakkoon 10.5. mennessä sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi

Kokous pidetään seuran toimis­tolla os. Munkin­mäentie 19 tai osallis­tu­ja­määrän ollessa suuri etäyh­teyksin.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus