Torstaina 22.11. Kirkko­nummen Urhei­lijat ry:n syysko­kouk­sessa käsiteltiin sääntö­mää­räiset asiat: mm. vahvis­tettiin toimin­ta­suun­ni­telma ja talous­arvio vuodelle 2019 sekä valittiin hallitus tulevalle vuodelle.

KirkU ry hallitus vuonna 2019:

pj Jorma Nygrén
varapj Eva-Stina Lavikainen
talou­den­hoitaja Tytti Lund

muut halli­tuksen jäsenet: Ari Jääske­läinen, Henri Lavi, Pia Taskinen