Kirkko­nummen kunnassa otetaan korona­ra­joi­tukset käyttöön 30.11.2020 alkaen
https://www.kirkkonummi.fi/koronavirusepidemia-leviamisvaiheessa-koko-uudellamaalla-uusia-rajoituksia-ja-suosituksia-myos-kirkkonummelle

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry:n toimin­nassa otamme rajoi­tukset käyttöön heti 27.11.2020 alkaen.

Tämä tarkoittaa toimin­nas­samme:
— Aikuisten ryhmä­lii­kuntaa, peliryhmiä, perhe­lii­kun­ta­ryhmiä tai muuta aikuisten toimintaa ei järjestetä. Tunteja voidaan pitää ryhmä­lii­kun­nassa etänä.
Ryhmä­lii­kunnan osallis­tujia tiedo­tetaan erikseen.
— Sisälii­kuntaa missään muodoissa ei järjestetä koulujen tai uimahallin liikun­ta­sa­leissa. KVS ‑salin toimin­nasta on tiedo­tettu erikseen siellä harjoit­te­levia voimis­te­li­joita.
— Alle 20 vuotiaiden liikun­ta­har­joi­tuksia voidaan jatkaa edelleen ulkoti­loissa koronaoh­jeita noudattaen tai osa alle 20 vuotiaiden toimin­noista tullaan keskeyt­tämään.
‑Alle 20 vuotiaiden toiminnan osalta jaostomme paini, yleisur­heilu, joukkue­voi­mistelu sekä liikunta ‑ja voimis­te­lu­jaosto tiedot­tavat erikseen omia liikku­jiaan ja infoavat tarkemmin toiminnan jatkosta.