LADYPESIS 2022

Keski­viik­koisin klo 18.30–21.00 ja sunnun­taisin klo 18–20.30 Kuusalan kentällä  ilmoit­taudu

Harras­te­pe­sistä kaikille kiinnos­tu­neille naisille. Omia välineitä ei tarvita, seuralla on välineitä. Oman räpylän voi toki halutessa ottaa mukaan.

Varusteet: sään mukaan liikun­nal­liset ulkoi­lu­vaatteet, lenkkarit, juoma­pullo ( oma räpylä halutessa)

Hinta: KirkU:n jäsen­maksu 30 € vuodelle 2022 ja ryhmän toimin­ta­maksu 50 €.
Kiinnos­tu­neilla on mahdol­lisuus osallistua naisten harras­te­pe­sis­sarjaan kesän aikana, nämä kulut maksetaan erikseen. Terve­tuloa mukaan!