Lähilii­kunta on POP-kiertue jälleen liikkeellä. Terve­tuloa mukaan maksut­to­mille luonto-ja metsä­ret­kille.

Helmikuu: Suomen Ladun Tunteet hukassa- metsä­seik­kailu koko perheelle Lauantai 29.2. klo 14–16 Jerikonmäki. Lähtö Jerikonmäen kunto­por­taiden P‑paikalla.

Suomen Ladun alle koului­käi­sille ja alakou­lui­käi­sille kehit­tä­mässä Tunteet Hukassa ‑tarinassa hukka­van­hemmat yrittävät parhaansa mukaan opettaa lapsilleen elämää, sen vaaroja ja tunteiden kirjoa. Tunteet ovat kuitenkin hukkae­molta hukassa. Onneksi metsän eläimillä on hallussaan tunteiden salai­suudet! Hukka­lapset eli osallis­tujat lähtevät metsäi­selle seikkai­lulle tapaamaan tuttuja metsän eläimiä ja etsimään tunteita. Matkan varrella koetaan monia yllätyksiä, suori­tetaan kinkkisiä tehtäviä, liikutaan, aistitaan ja opitaan tunteista. Lähde mukaan palaut­tamaan tunteet hukkae­molle!  Pienet omat eväät mukaan!

Maaliskuu:

Liikutaan metsässä: Lajin­tun­nis­teh­täviä torstai 12.3. klo 17.45–18.45 Lähtö Kantvikin koulun pihalta

Perheiden retki lähimetsään. Tarjolla pientä retkie­västä, oma muki hyvä ottaa mukaan. Yhteis­työssä K:nummen suom seura­kunnan kanssa.

Koko perheen retkei­ly­koulu sunnuntai 29.3. klo 14–16 Jolkby Lähtö Heikkilän koulun pihalta

Retkei­ly­kou­lussa perheen pienim­mätkin pääsevät kokei­lemaan retkeilyn saloja. Millaisiin asioihin retkelle lähdet­täessä on hyvä kiinnittää huomiota, että retkestä tulee onnis­tunut? Miltä tuntuu kasata teltta, keittää mehua retki­keit­ti­mellä tai sujahtaa makuu­pussin lämpöön? Retkellä tutus­tutaan yhdessä omien vanhempien kanssa myös lähiluontoon leikkien ja tehtävien kautta. Mukaan ei tarvitse ottaa omia retkei­ly­va­rus­teita vaan säänmu­kainen varustus ja oma juoma­kuppi!

Huhtikuu:

Liikutaan metsässä: Metsärata torstai 16.4. klo 17.45–18.45 Lähtö Kantvikin koulun pihalta

Perheiden retki lähimetsään. Tarjolla pientä retkie­västä, oma muki hyvä ottaa mukaan. Yhteis­työssä K:nummen suom seura­kunnan kanssa.

Metsä hyvin­voinnin lähteenä  Torstai 23.4. klo 17.30–19.00 Lähtö Peuramaan P‑paikka

Metsä tarjoaa paljon mahdol­li­suuksia oman henkisen ja fyysisen hyvin­voinnin lisää­miseen pienin arkisin teoin. Retkellä kuulet metsän hyvin­voin­ti­vai­ku­tuk­sista tehdyistä tutki­muk­sista ja kokei­lemme yhdessä helppoja hyvin­voin­ti­har­joit­teita. Kohde­ryhmänä aikuiset. 

 

Toukokuu:

Liikutaan metsässä:  Kevään ihmeitä oivaltaen torstai 14.5. klo 17.45–18.45 Lähtö Kantvikin koulun pihalta

Perheiden retki lähimetsään. Tarjolla pientä retkie­västä, oma muki hyvä ottaa mukaan. Yhteis­työssä K:nummen suom seura­kunnan kanssa.

Perhe­pol­ku­retki Meikolla lauantai 23.5. klo 10.30–12.30 Lähtö Meikon P‑paikka (Mylly­ky­läntien päässä)

Kuikan kierros johdattaa retke­läiset keskelle Meikon mahtavia järvi­mai­semia. Kuljemme yhdessä reilun kolmen kilometrin reitin ja pysäh­dymme välillä kuulemaan tarinoita lähiluonnon eläimistä ja muusta luonnosta. Mukaan mahtuu pieniä seikkailuja ja tehtäviä, jotka johdat­tavat lapsia etenemään reitillä.   Omat eväät mukaan!