LÄHILII­KUNTA ON POP :

Pop up- kiertue liikuttaa lapsia, nuoria ja perheitä koko vuoden ulkoilun merkeissä eri puolila Kirkko­nummen keskustan taajamia ja ulkoi­lua­lueita.

Su 1.9 Meikon retki­päivä klo 10–15. Järjes­täjänä: Kirkko­nummen nuoriso- ja liikun­ta­pal­velut, Ympäris­tö­kas­vattaja Virpi Jussila, Kirkko­nummen Metsän­kä­vijät ry ja Porkkalan polku ry

To 12.9. 17.45- 18.45 Alkusyksyn metsä­retki Lähtö:Kantvikin koulun piha

Su 29.9 klo 15–16.30 Perin­ne­leikit takaisin pihoille. Paikka: Gesterbyn koulu

To 10.10. 17.45–18.45 Iloista ulkolii­kuntaa*  Kantvikin koulun piha
To 31.10 klo 17–18.30 Hyvin­vointia koko perheelle metsästä. Lähtö: Heikkilän koulun piha

To 14.11. 17.45–18.45 Iloista ulkolii­kuntaa * Kantvikin koulun piha
La 16.11 klo 14–16.00 Lauta­pelit muuttuvat pihape­leiksi. Lähtö: Kantvikin koulu

To 12.12. 17.45–18.45  Joulu­polku* Lähtö: Kantvikin koulun piha

Ke 18.12. klo 17.30–20  perin­teinen Tonttu­polku Meikolla

*Kantvikin koulun ulkoi­lu­ta­pah­tumat yhteis­työssä suoma­laisen seura­kunnan torstai­tuvan kanssa.
Pop up- tapah­tumat ovat maksut­tomia. Kaikista tapah­tu­mista tarkemmin tietoa lähempänä tilai­suuksia. Terve­tuloa mukaan liikkumaan yhdessä!