KUNTOT­REFFIT 60+

Tule mukaan kuntot­ref­feille!   KKI hankeoh­jelma on päättynyt.

Kuntoi­lu­ta­paa­miset ovat kaikille kohde­ryhmään kuulu­ville avoimia.

Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mista, tilai­suudet ovat maksut­tomia.

Treffejä vetävät seuramme aikuis­lii­kunnan koulu­tetut ohjaajat.

KirkU on mukana Kunnossa Kaiken Ikää ‑ohjel­massa järjes­tä­mällä erilaisia kuntoi­lu­ti­lai­suuksia ja liikun­ta­ryhmiä. KirkU:n KKI- hankkeen teemana on ulkoi­lu­lii­kunnan lisää­minen ja vahvis­ta­minen. Kuntot­reffit kuuluvat KKI hankkeen tapah­tumiin. KKI-hankkeen muista ulkolii­kun­ta­ta­pah­tu­mista ja ryhmistä tiedo­tamme seuran netti­si­vuilla kevään kuluessa lisää.

Aika Kokoon­tu­mis­paikka
Torstai 21.3. klo 9–10

Torstai 28.3. klo 9–10

Torstai 4.4. klo 9–10

Torstai 11.4. klo 9–10

Torstai 18.4. klo 9.30–10.30

Torstai 25.4. klo 9.30–10.30

Torstai 2.5. klo 9.30–10.30

Torstai 9.5. klo 9.30–10.30

Torstai 16.5. klo 9.30–10.30

Torstai 23.5. klo 9.30–10.30

Jerikonmäki, kunto­portaat

Jerikonmäki, kunto­portaat

Jerikonmäki, kunto­portaat

Jerikonmäki, kunto­portaat

Yleisur­hei­lu­kenttä

Yleisur­hei­lu­kenttä

Yleisur­hei­lu­kenttä

Yleisur­hei­lu­kenttä

Yleisur­hei­lu­kenttä

Yleisur­hei­lu­kenttä