LIIKUN­TA­KORTIT                 

      JA MAKSU­TAVAT

Osta tästä itsellesi sopiva ryhmä­lii­kun­ta­kortti. Kausi­kor­tilla liikut koko kauden halua­millasi tunneilla. 10 ‑kerran kortilla liikut tämän määrän halua­millasi tunneilla.

135 €
135 €
Kausi­kortti syksy 2020
80 €
80 €
10 krt kortti ryhmä­lii­kun­ta­tun­neille
MAKSU­TAVAT

Kortin voi maksaa taval­lisen tilisiirron lisäksi kokonaan tai osittain seuraa­villa maksu­ta­voilla:

Smartum setelit voi luovuttaa ohjaa­jalle suoraan tai ne voi lähettää KirkU Munkin­mäentie 19 02400 Kirkko­nummi.

LIIKUN­TA­KORTTI OHJAA­JALTA

Saat ohjaa­jalta ostamasi liikun­ta­kortin, kun maksu on suoritetu. Voit näyttää halutessasi maksu­vah­vis­tetta.

JÄSEN­MAKSU

Kausi­maksun lisäksi maksetaan 30 € jäsen­maksu kerran / kalen­te­ri­vuosi. Jäsen­maksun osuus on maksettava aina tilisiirtona saaduilla maksu­tie­doilla.

Seura ei ole vakuut­tanut aikuis­liik­ku­jiaan.

LIIKUN­TA­KORTTIEN PERUU­TUSEHDOT

Paikan voi peruuttaa ennen laskun eräpäivää. Jo maksettua kausi­maksua ei palauteta. Pidem­missä sairas­ta­pauk­sissa osa kausi­mak­susta voidaan palauttaa lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan. Tee peruutus sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi

HUOMIOI MAKSUISSA
Mikäli ryhmien toiminta keskeytyy seurasta riippu­mat­to­masta syystä:
1) jos ryhmien kautta on käyty alle puolet, seura palauttaa puolet kausi­mak­susta.
2) mikäli ryhmän toiminta keskeytyy kauden puolen välin jälkeen, seura ei hyvitä kausi­maksua.

Kaudella tarkoi­tetaan syyskautta 2020 ja kevät­kautta 2021 erillisinä lukukausina.
Syyskauden 2020 osalta puolet kausi­mak­susta palau­tetaan, mikäli toiminta keskeytyy ennen tai päiväyk­sellä 11.10. Tämän jälkeen kausi­maksua ei palauteta.
Mikäli kauden aikana tulee satun­naisia peruu­tuksia ‚näitä tunteja ei hyvitetä.
Seura ei ole velvol­linen järjes­tämään korvaavaa toimintaa mahdol­lisen keskey­tyneen kauden tilalle.