MAKSU­TAVAT

MAKSU­TAVAT

Aikuisen harrasteen kausi­maksun voi maksaa taval­lisen tilisiirron lisäksi kokonaan tai osittain seuraa­villa maksu­ta­voilla:

Smartum setelit voi luovuttaa ohjaa­jalle suoraan tai ne voi lähettää KirkU Munkin­mäentie  02400 Kirkko­nummi.

JÄSEN­MAKSU

Kausi­maksun lisäksi maksetaan 30 € jäsen­maksu kerran / kalen­te­ri­vuosi. Jäsen­maksun osuus on maksettava aina tilisiirtona saaduilla maksu­tie­doilla.

Seura ei ole vakuut­tanut aikuis­liik­ku­jiaan.

PAIKAN PERUUTUS

Paikan voi peruuttaa ennen laskun eräpäivää. Jo maksettua kausi­maksua ei palauteta. Pidem­missä sairas­ta­pauk­sissa osa kausi­mak­susta voidaan palauttaa lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan. Tee ryhmä­paikan peruutus sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi