RYHMÄ­LII­KUNTA SYKSY  2023

SYYSKAUDEN 2023 JUMPAT

TUNNIT ELOKUUSSA ULKONA SEURAA­VASTI:
tiistai   Puisto­jumppa klo 18–19  uimahallin takana Pia  ajalla  1.–29.8.
keski­viikko Kunto­jumppa klo 18.30–19.30 Kantvik lähilii­kun­ta­paikka  Katariina  9.8., 23.8.30.8.
sunnuntai  Kunto-circuit klo 17–18 Laaja­kallion koulun piha  Nelli  13.–27.8.
Voit osallistua elokuun ulkotun­neille syyskauden kausimaksulla,kun ilmoit­taudut syksy­kauden tunneil­lemme tai
elokuun tunneille on mahdol­lista osallistua myös kerta­mak­sulla 8 € krt.  Kerta­maksut mobile­paylla  77441 (näytä maksu­tosite ohjaa­jalle)

SAUVA­KÄ­VE­LYKLI­NIKKA Tiistai 19–20   ilmoit­taudu

Terve­tuloa laittamaan sauva­kä­velysi tekniikka kuntoon kivassa porukassa! Kirkun sauva­kä­ve­lykli­nikka on KOLMEN KERRAN KOKONAISUUS TIISTAISIN 5.9 12.9. JA 19.9. kello 19- 20

Kokoon­tu­minen Kantvikin päivä­kodin parkki­pai­kalla   Kurssi­maksu 24 €  Ohjaaja: Katariina Elomaa

TUNNIT 4.9.2023 ALKAEN :

MAANANTAI  klo 18.45–19.15  Hiit ‑treeni (ulkotunti ) tapaa­minen  Kirkko­nummen uimahallin sisään­käynnin edessä   ilmoit­taudu

MAANANTAI  klo 19.30–20.30 Fascia­Method Kehon­huolto Kirkko­nummen uimahalli yläsali  ilmoit­taudu

Fascia­Method soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suori­tus­kykyä ja edistää hyvin­voin­tiaan. Tunnilla tehdään liikku­vuus­har­joit­telua, dynaa­misia täsmä­ve­nyt­telyjä sekä liike­hal­lin­ta­har­joit­telua. Lopuksi rentou­dutaan. Ohjaaja: Pia Taskinen

TIISTAI  17.30–18.30 Kunto­sa­licircuit  Kirkko­nunmmen uimahalli kuntosali    ilmoit­taudu

TIISTAI  18.30–19.30 Kunto­sa­licircuit  Kirkko­nunmmen uimahalli kuntosali    ilmoit­taudu  

Terve­tuloa vahvis­tamaan koko kehoa tehok­kaaseen Kuntosali-circuittiin. Ohjaajana Pia Taskinen.

KESKI­VIIKKO 18–19 Kunto­jumppa Kantvikin päiväkoti  ilmoit­taudu 

Koko kehoa vahvistava kunto­jumppa-tunti. Ohjaaja Katariina Elomaa

KESKI­VIIKKO 19.10–20  Hyvän olon kehon­huolto ja venyttely Kantvikin päiväkoti  ilmoit­taudu 

Palauttava vartaloa avaava ja huoltava tunti. Ohjaaja Katariina Elomaa

TORSTAI klo 17.30–18.30  Lihas­kun­to­jumppa Kirkko­nummen uimahalli alasali  ilmoit­taudu

Reipas, koko kroppaa harjoittava lihas­kun­to­jumppa hyvän musiikin tahtiin. Ohjaajana Pia Taskinen.

SUNNUNTAI KLO 17–18 Kunto-circuit Laaja­kallion koulu ilmoit­taudu

Tehokas  kunto­piiri-harjoitus. Ohjaaja Nelli Oksanen

Kausi­maksut syksy  2023:

85 € 1 ryhmä  /  Hiit tunti 45 €  / Kehon­huolto 80 €
130 € kun osallistut  2 tai useampaan ryhmään viikon aikana
+ jäsen­maksu 30 € vuodelle 2023

Jäsen­maksu maksetaan kerran/kalenterivuosi.

Kausi­maksut syksy  2023 :

85 € 1 ryhmä /Hiit 45 €  / Kehon­huolto 80 €
130 € kun osallistut  2 tai useampaan ryhmään viikon aikana
+ jäsen­maksu 30 € vuodelle 2023

Ilmoit­taudu mukaan niihin ryhmiin, joissa aioit käydä. Näin tiedämme kuinka paljon kullekin tunnille on odotet­ta­vissa liikkujia.

Kausi­maksun voi maksaa taval­lisen tilisiirron lisäksi kokonaan tai osittain seuraa­villa maksu­ta­voilla:

HUOM! Jos maksat jollakin maksu­ta­pa­vaih­toeh­dolla sähköi­sesti, laitathan kuitin suori­te­tusta maksusta os. toimisto@kirku.fi

JÄSEN­MAKSU

Kausi­maksun lisäksi maksetaan 30 € jäsen­maksu kerran / kalen­te­ri­vuosi. Jäsen­maksun osuus on maksettava aina tilisiirtona saaduilla maksu­tie­doilla.

PERUUTUS

Paikan voi peruuttaa ennen laskun eräpäivää. Jo maksettua kausi­maksua ei palauteta,jos päätätkin perua paikan kesken kauden. Pidem­missä sairas­ta­pauk­sissa osa kausi­mak­susta voidaan palauttaa lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.  Tee ilmoit­tau­tu­misen peruutus sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi