RYHMÄ­LII­KUNTA 

Syksy 2021

TIISTAI klo 18.30–19.30 Lihas­kun­to­jumppa Uimahallin alasali

Terve­tuloa vahvis­tamaan kehoa tehok­kaaseen lihas­kun­to­jumppaan.

Kausi­maksu 80€/syksy 2021 Ilmoit­taudu

SUNNUNTAI  klo 17–18 Fascia­Method Kehon­huolto Laaja­kallion koulu

Fascia­Method soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suori­tus­kykyä ja edistää hyvin­voin­tiaan. Tunnilla tehdään liikku­vuus­har­joit­telua, dynaa­misia täsmä­ve­nyt­telyjä sekä liike­hal­lin­ta­har­joit­telua. Lopuksi rentou­dutaan. Ohjaaja: Pia Taskinen

Kausi­maksu syksy 2021 80 €

Ilmoit­taudu 

Molemmat jumpat Fascia+ lihas­kun­to­jumppa yht 130€ /syksy 2021

Kausi­maksun voi maksaa taval­lisen tilisiirron lisäksi kokonaan tai osittain seuraa­villa maksu­ta­voilla:

Smartum setelit voi lähettää KirkU Munkin­mäentie 7 02400 Kirkko­nummi.

huom! Jos maksat jollakin maksu­ta­pa­vaih­toeh­dolla sähköi­sesti, laitathan kuitin suori­te­tusta maksusta os. toimisto@kirku.fi

JÄSEN­MAKSU

Kausi­maksun lisäksi maksetaan 30 € jäsen­maksu kerran / kalen­te­ri­vuosi. Jäsen­maksun osuus on maksettava aina tilisiirtona saaduilla maksu­tie­doilla.

PERUUTUS

Paikan voi peruuttaa ennen laskun eräpäivää. Jo maksettua kausi­maksua ei palauteta,jos päätätkin perua paikan kesken kauden. Pidem­missä sairas­ta­pauk­sissa osa kausi­mak­susta voidaan palauttaa lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.  Tee ilmoit­tau­tu­misen peruutus sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi