RYHMÄ­LII­KUNTA KEVÄT 2021

Korona­ra­joi­tusten ollessa voimassa pidämme tunteja etänä.

TARJOUS UUDET LIIKKUJAT :Huhtikuun kotit­reenit 50 €   Ilmoit­taudu huhtikuun kotit­ree­neihin täältä.  Saat ohjaa­jalta viim puoli tuntia ennen tunnin alkamista sähkö­pos­tiisi linkin tunnille.

VAKKA­RI­LIIK­KUJAT : Kun haluat mukaan etätun­neil­lemme tee näin:

  1. Ilmoit­taudu halua­millesi etätun­neille viim 2 h ennen tunnin alkamista kunkin tunnin kohdalta –> siirryt myClub-jäsen­pal­veluun–> klikkaa Ilmoit­taudu nyt ja osallistun
  2. Saat ohjaa­jalta viim puoli tuntia ennen tunnin alkamista sähkö­pos­tiisi linkin tunnille.

Kysyt­tävää? ole yhtey­dessä toimisto@kirku.fi

HUHTIKUUN ETÄTUNTIEN OHJELMA:

Ti 30.3. 18–19 Kahva­kuula https://kirku.myclub.fi/flow/events/2855548
To 1.4. 18–19 Fascia­Method-Kuminau­ha­jumppa https://kirku.myclub.fi/flow/events/2855549
La 3.4. 10–11 CoreBody kumpparit ja puntit https://kirku.myclub.fi/flow/events/2855569
Ti 6.4. 18–19 Kahva­kuula https://kirku.myclub.fi/flow/events/2855558
To 8.4. 18–19 Fascia­Method ‑kuminau­ha­jumppa https://kirku.myclub.fi/flow/events/2855555
Pe 9.4. 19–20 RVP-reisi-vatsa-pakara https://kirku.myclub.fi/flow/events/2855582
Ti 13.4. 18–19 Kahva­kuula https://kirku.myclub.fi/flow/events/2855559
La 17.4. 10–11 CoreBody kumpparit ja puntit https://kirku.myclub.fi/flow/events/2855571
Ti 20.4.18–19 Kahva­kuula https://kirku.myclub.fi/flow/events/2855564
Ma 26.4. 18–19 Fascia­Method Kuminau­ha­jumppa https://kirku.myclub.fi/flow/events/2855556
Ke 28.4. 18–19 CoreBody kumpparit ja puntit https://kirku.myclub.fi/flow/events/2857227

Kortin lunas­tet­tuasi, osallistut tunneille miten itsellesi parhaiten sopii. Etätun­neille ilmoitt

OSTA TÄSTÄ ITSELLESI SOPIVA JUMPPA­KORTTI

Kortin lunas­tet­tuasi, osallistut tunneille miten itsellesi parhaiten sopii. Etätun­neille ilmoit­tau­dutaan kullekin tunnille ennakkoon.

Kausi­kor­tilla KEVÄT 2021  liikut koko kauden halua­millasi tunneilla.

10 ‑kortilla liikut tämän määrän halua­millasi tunneilla.

5 ‑kortilla liikut tämän määrän halua­millasi tunneilla.

MAKSU­TAVAT

Kortin voi maksaa taval­lisen tilisiirron lisäksi kokonaan tai osittain seuraa­villa maksu­ta­voilla:

Smartum setelit voi lähettää KirkU Munkin­mäentie 19 02400 Kirkko­nummi.

huom! Jos maksat jollakin maksu­ta­pa­vaih­toeh­dolla sähköi­sesti, laitathan kuitin suori­te­tusta maksusta os. toimisto@kirku.fi

JÄSEN­MAKSU

Kausi­maksun lisäksi maksetaan 30 € jäsen­maksu kerran / kalen­te­ri­vuosi. Jäsen­maksun osuus on maksettava aina tilisiirtona saaduilla maksu­tie­doilla.

PERUUTUS

Paikan voi peruuttaa ennen laskun eräpäivää. Jo maksettua kausi­maksua ei palauteta,jos päätätkin perua paikan kesken kauden. Pidem­missä sairas­ta­pauk­sissa osa kausi­mak­susta voidaan palauttaa lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.  Tee ilmoit­tau­tu­misen peruutus sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi

KEVÄT 2021 OHJELMA: Ohjelman mukaan pyritään pitämään tunnit, kun se on rajoi­tusten puolesta mahdol­lista.

MAANANTAI klo 18–19 KiinteäBody Gesterbyn koulu 

Kiintey­tys­jum­passa kroppa ja mieli virkis­tyvät. Tunti sopii kaikille reippaasta menosta ja helpoista askel­sar­joista pitäville. Alkuläm­mit­telyn jälkeen tehdään monipuo­lisia ja lihaksia vahvis­tavia sarjoja. Lihas­liik­keissä voidaan käyttää kuminauhoja tai käsipainoja, lopuksi venytellään.  Ohjaaja: Pia

TIISTAI klo 9–10 Aamujumppa Uimahallin yläsali 

Koko kehoa vahvistava ja virkistävä  aamuhar­joitus tuo hyvän mielen päivään. Reipas alkuver­ryttely ‑ja lämmittely, jonka jälkeen tehdään koko kehoa vahvis­tavia lihas­kun­to­liik­keitä. Kauden aikana käytetään välineinä käsipainoja, gymstick-jumppa­keppiä, kuminauhoja, isoa jumppa­palloa. Ohjaaja: Susanna

TIISTAI  klo 18- 19 Fascia­Method Kehon­huoltoa ja- hallintaa Gesterbyn koulu 

Fascia­Method soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suori­tus­kykyä ja edistää hyvin­voin­tiaan. Tunnilla tehdään liikku­vuus­har­joit­telua, dynaa­misia täsmä­ve­nyt­telyjä sekä liike­hal­lin­ta­har­joit­telua. Lopuksi rentou­dutaan. Ohjaaja: Pia

KESKI­VIIKKO klo 18–19 KokoBody Laaja­kallion koulun jumppasali

Lihas­kun­to­jumppaa! Tunti sisältää valmis­tavan alkuver­ryt­telyn, koko vartaloa vahvis­tavia lihas­kun­to­liik­keitä sekä loppu­ve­nyt­telyt.  Tunnilla käytetään painoja ja kuminauhoja tuomaan haastetta ja vaihtelua harjoit­teluun. HUOM! ota omat käsipainot mukaan. Ohjaaja: Sinttu

KESKI­VIIKKO klo 19.45 — 20.45 Pilates Uimahallin alasali

Pilates keski­tason tunti. Suosittuun kehon­hal­lin­ta­me­ne­telmään perustuva tunti, joka kehittää keski­var­talon syviä lihaksia, tasapainoa ja liikku­vuutta. Ohjaaja: Karita

TORSTAI klo 18–19 Ulkot­reeni  Laaja­kallion koulun piha 

Monipuo­linen lihas­kuntoa, tasapainoa, liikku­vuutta, räjäh­tä­vyyttä ja hapen­ottoa kehittävä tunti. Tunti sopii kaikille ja harjoitteet on mahdol­lista muokata kullekin sopivaksi. HUOM! Oman kahva­kuulan voi ottaa mukaan. Ohjaaja: Sinttu

PERJANTAI klo 8.30 — 9.30  Aamujumppa/Pilates Uimahallin yläsali   

Koko kehoa vahvistava ja virkistävä aamuhar­joitus tuo hyvän mielen päivään. Osa kauden tunneista pidetään pilates-tunteina (Karitan ohjaus­vuoro) ja osa lihas­kuntoa vahvis­tavana jumppana. Ohjaajina vuorot­te­levat Susanna/Karita

LAUANTAI klo 11.15–12.15  CoreBody Kirkko­harjun koulu D‑sali tai pihalla 

Koko vartalon lihas­kun­to­har­joi­tuksia sisältävä tunti, jossa painopiste keski­var­talon lihak­sissa. Ohjaaja: Teija

Pidätämme oikeuden muutoksiin ohjel­massa, mikäli esim osallis­tu­ja­mää­rä­ta­voite ei toteudu.