RYHMÄ­LII­KUNTA 

  • KEVÄT­KAUSI 6.2.–19.6.2022

TIISTAI klo 18.30–19.30 Lihas­kun­to­jumppa Uimahallin alasali 8.2.–14.6.2022

Terve­tuloa vahvis­tamaan kehoa tehok­kaaseen lihas­kun­to­jumppaan Ilmoit­taudu

SUNNUNTAI  klo 18–19  Fascia­Method Kehon­huolto Kirkko­nummen uimahalli yläsali 6.2.–19.6.2022

Fascia­Method soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suori­tus­kykyä ja edistää hyvin­voin­tiaan. Tunnilla tehdään liikku­vuus­har­joit­telua, dynaa­misia täsmä­ve­nyt­telyjä sekä liike­hal­lin­ta­har­joit­telua. Lopuksi rentou­dutaan. Ohjaaja: Pia Taskinen Ilmoit­taudu

TORSTAI KLO 18.45–19.45 Kunto­sa­licircuit  Kirkko­nunmmen uimahalli kuntosali 10.2.–21.4.2022

Terve­tuloa vahvis­tamaan koko kehoa tehok­kaaseen Kuntosali-circuittiin. Ohjaajana Pia Taskinen.Kuntosali-circuit 10 krt-kurssi. Ilmoit­taudu 

Kausi­maksu kevät 2022 :

60 € kunto­sa­licircuit 10 krt
85 € , kun osallistut yhteen ryhmään
130 € ‚kun osallistut 2 ryhmään
+ jäsen­maksu 30 € vuodelle 2022

Kausi­maksun voi maksaa taval­lisen tilisiirron lisäksi kokonaan tai osittain seuraa­villa maksu­ta­voilla:

Smartum setelit voi lähettää KirkU Munkin­mäentie 7 02400 Kirkko­nummi.

huom! Jos maksat jollakin maksu­ta­pa­vaih­toeh­dolla sähköi­sesti, laitathan kuitin suori­te­tusta maksusta os. toimisto@kirku.fi

JÄSEN­MAKSU

Kausi­maksun lisäksi maksetaan 30 € jäsen­maksu kerran / kalen­te­ri­vuosi. Jäsen­maksun osuus on maksettava aina tilisiirtona saaduilla maksu­tie­doilla.

PERUUTUS

Paikan voi peruuttaa ennen laskun eräpäivää. Jo maksettua kausi­maksua ei palauteta,jos päätätkin perua paikan kesken kauden. Pidem­missä sairas­ta­pauk­sissa osa kausi­mak­susta voidaan palauttaa lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.  Tee ilmoit­tau­tu­misen peruutus sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi