LIIKU JA LEIKI 2–4v

Terve­tuloa pienten liikun­ta­kerhoon!

Kerhossa leikitään liikunta‑, loruttelu- ja laulu­leikkejä, liikutaan mieli­kuvien ja satujen innos­tamina, käytetään erilaisia liikun­ta­vä­li­neitä, tehdään telmimis-ja tehtä­vä­ratoja.
Tavoit­teena on liikunnan ilo ja mukava yhdes­säolo toisten samani­käisten lasten kanssa. Lapsen liikun­ta­taidot harjaan­tuvat ja kerhossa voi purkaa myös energiaa ja touhua­mi­sintoa.
Kerhossa saa liikkua ja temmeltää, keikkua ja pyöriä. Välillä rauhoi­tutaan kuunte­lemaan satua, rentou­dutaan ja hiljen­nytään esimer­kiksi kuunte­lemaan musiikkia.

KAUSI­MAKSU SYKSY 2019

Syyskausi 93 € ja jäsen­maksu 10 € vuodelle 2019.

Lasku lähetetään sähkö­pos­titse kauden toisen liikun­ta­kerran jälkeen. Lapsi voi käydä ryhmässä tutus­tu­massa kaksi kertaa maksutta.