LIIKUN­TA­KERHOT

Järjes­tämme lukuvuonna 2018–2019 Kirkko­harjun koululla kaksi liikun­ta­kerhoa. Kerhon vetämi­sestä vastaa KirkU:n ohjaaja ja kerhot ovat maksut­tomia osallis­tu­jille. Mukaan ovat terve­tul­leita kaikki ikäryhmään kuuluvat lapset eri kouluilta

KERHOT